Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ»

Κ α λ ά    Χ ρ ι σ τ ο ύ γ ε ν ν α
Η  Ν έ α   Χ ρ ο ν ι ά  ν α  φ έ ρ ε ι  Υ γ ε ί α , Δ ύ ν α μ η , Ε λ π ί δ α


ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΕΡΜΙΟΝΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ».
                 ΠΑΛΑΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΙΟΝΗΣ   ΕΡΜΙΟΝΗ Τ.Κ. 21051  ΤΗΛ.2754032416  www.dbe.gr, dbiblerm@otenet.gr

 

 ... Αστέρι, σε ποια χώρα του
    απέραντου σου ουρανού να
    λαμπυρίζεις τώρα;

  Η παντοδύναμη φθορά μην
  έσβησε το φως σου
  ή μήπως είσ' αθάνατο κι εσύ, σαν   το Χριστό σου;

   Δεν κατεβαίνει η λάμψη σου εδώ στα χώματα μας;
 Για όλα τα άστρα αλίμονο! δεν είναι η ματιά μας...

  ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ, από το ποίημα «ΑΣΤΕΡΙ ΘΕΪΚΟ»