Σάββατο 9 Αυγούστου 2014

Νέα Δυναμική Πορεία Ερμιονίδας δελτίο τύπου: ΑΕΠΟ για αφαλάτωσηαφαλάτωση

Στις 23 Ιουλίου 2014 με την απόφαση με ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 57660/1679 η Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ενέκρινε τους  περιβαλλοντικούς  όρους του έργου: «Μονάδα Αφαλάτωσης και  συνοδά έργα» της Δ.Ε.Υ.Α. Ερμιονίδας, στη θέση: «Χώνια» της Τοπικής Κοινότητας Κοιλάδας, Δ.Ε. Κρανιδίου, Δήμου Ερμιονίδας, την οποία υπογράφει ο Γ. Γ. κ.  Γεώργιος Διδασκάλου.

Η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου του θέματος είχε υποβληθεί προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση  από την ΔΕΥΑ Ερμιονίδας στις 04-09-2012 .

Σύμφωνα με την απόφαση το έργο θα εξυπηρετήσει τις υδρευτικές ανάγκες της Δημοτικής  Ενότητας  Κρανιδίου και αποτελείται από τα κάτωθι επιμέρους έργα : 

1. Κύριο Έργο: Μονάδα αφαλάτωσης με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης μετά του υποθαλάσσιου αγωγού άντλησης νερού και διάθεσης του αλμόλοιπου, αντίστοιχα.

Συνοδά έργα:

2. Κατασκευή  νέας δεξαμενής νερού Κοιλάδας.

3. Διάνοιξη δασικής χωμάτινης οδού πρόσβασης στη μονάδα αφαλάτωσης και σύνδεσής της με τη νέα δεξαμενή νερού Κοιλάδας, συνολικού μήκους 1.800m.4. Κατασκευή δικτύου ύδρευσης για τη μεταφορά του νερού προς υδροδότηση του οικισμού της Κοιλάδας και των ενδιάμεσων καταναλωτών έως τη σύνδεση με την υφιστάμενη δεξαμενή νερού Κρανιδίου στη θέση: «Λόφος Αγίας Άννας».Σύμφωνα πάντα με την απόφαση θα γίνεται άντληση θαλασσινού νερού 1.500 κυβικών την ώρα ή 36.000 κυβικών ανά ημέρα το μέγιστο.Θα παράγονται 12.720 κυβικά αφαλατωμένου νερού  το μέγιστο ανά ημέρα, ενώ η αλμόλοιπος που θα επιστρέφει στη θάλασσα θα φτάνει τα 23.250 κυβικά επίσης  ανά ημέρα το μέγιστο

Η  άντληση του  θα γίνεται από θαλάσσια περιοχή βάθους 17m περίπου και σε ύψος 2m από τον πυθμένα μέσω κατάλληλης διάταξης εισρόφησης και υποθαλάσσιου αγωγού ΡΕ Φ800 μήκους 120m και  το νερό θα μεταφέρεται βαρυτικά έως το φρεάτιο του αντλιοστασίου  και εν συνεχεία  στην υπόγεια δεξαμενή θαλασσινού νερού χωρητικότητας 200m3 της μονάδας αφαλάτωσης, όπου και θα (προ)χλωριώνεται με διάλυμα NaOCl.Παράλληλα υπήρξε απόφαση της ΔΕΥΑΕΡ  με Αριθμό 42 / 2014 στις 8 Απριλίου για την ανάθεση του έργου της σύνταξης φακέλου για «Παροχή υπηρεσιών για την διενέργεια διαγωνισμού για την παροχή αφαλατωμένου νερού στους οικισμούς Κρανίδι και Κοιλάδα Ερμιονίδας », σε ιδιωτικό γραφείο (Φωτοπούλου Λήδα), τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η παραπάνω διαδικασία.Η κατασκευή, σύμφωνα με την απόφαση θα γίνει στα Χώνια Κοιλάδας  με δυναμικότητα 2000 κυβικά μέτρα την ημέρα.

Η  ΔΕΥΑΕΡ στηρίχθηκε και στην απόφαση του ΔΣ του Δήμου μας με Αριθ: 311/2012  με θέμα την  συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων στον Δήμο Ερμιονίδας  που κάνει λόγο για αφαλατώσεις θαλασσινού νερού σε τρεις σημειακές εγκαταστάσεις στο Πορτοχέλι,  Ερμιόνη και Κοιλάδα και όχι μόνον σε ένα σημείο.

 Η δυναμικότητα του καθενός από τα τρία σημεία που θα εγκατασταθούν εργοστάσια αφαλάτωσης δεν πρέπει να υπερβαίνει την παραγωγή 5.000-6.000 m3 ημερησίως,σύμφωνα με την απόφαση.

Αναρωτιέμαι, λοιπόν, τι θα προκύψει τελικά.

Μπάμπας  Νικόλαος