Τετάρτη 9 Ιουλίου 2014

ΚΑΙ 2η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Γεωργίου
Γεωργίου Νικόλαος του Κοσμά


Πουλής Γεώργιος του Ανδρέα
Πουλής Γεώργιος του Ανδρέα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                         Τρίτη 8 Ιουλίου 2014
ΚΑΙ 2η ΕΔΡΑ ΤΗΣ ΝΕΔΥΠΕΡ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
 Σύμφωνα με την απόφαση με αριθμό 550 /2014 του πολυμελούς Πρωτοδικείου Ναυπλίου το οποίο συνεδρίασε στις 3 Ιουλίου 2014 με θέμα την ανακήρυξη του επιτυχόντος και επιλαχόντων συνδυασμών στο Δήμο Ερμιονίδας , μετά την διενέργεια των εκλογών της 18ης και 25ης Μαϊου 2014, καθώς και του Δημάρχου, των τακτικών και αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων, Συμβούλων Δημοτικών Κοινοτήτων και Συμβούλων των Τοπικών Κοινοτήτων η παράταξή μας καταλαμβάνει 2 έδρες στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και 1 έδρα στην Τοπική Κοινότητα Φούρνων.

Στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας για την περίοδο 2014-2019
τις έδρες της Νέας Δυναμικής Πορείας Ερμιονίδας παίρνουν οι :
1)    Τόκας Αναστάσιος του Ιωάννη

2)    Πουλής Γεώργιος του Ανδρέα

Την έδρα της παράταξης μας στο τριμελές Τοπικό Συμβούλιο Φούρνων παίρνει ο: 
1)    Γεωργίου Νικόλαος του Κοσμά.

 ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ