Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

Δυνατότητα μείωσης του συντελεστή τελών φωτισμού και καθαριότητας σε επαγγελματικούς χώρους στο Δήμο Ερμιονίδας

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: « Ενημέρωση  σχετικά με δυνατότητα μείωσης του συντελεστή τελών φωτισμού και καθαριότητας σε επαγγελματικούς χώρους»
Σχετ.: Απόφαση α.α 250/2013 ΑΔΑ: Β Λ9ΓΩΡΡ-45Ε

Με αφορμή την αίτηση της εταιρείας Αφοι Γ. Γαλανόπουλου και Σία Ε.Ε και τη λήψη ομόφωνης απόφασης από το Δ.Σ θα θέλαμε να ενημερώσουμε και άλλους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες που μπορούν να ενταχθούν στη μείωση των τελών καθαριότητας και φωτισμού, οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις διατάξεις του άρθρου 5 της παραγράφου 1 του Ν.10810/80 και αφορά στεγασμένους χώρους χρήσης (για καταστήματα, γραφεία, βιομηχανίες, βιοτεχνίες κ.λ.π. ) και το εμβαδόν τους να είναι άνω των 1.000 τ.μ. και μέχρι 6.000 τ.μ μπορεί να ορισθεί μειωμένος συντελεστής για τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού λαμβανομένου υπόψη των πράγματι παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας , σ΄ αυτή την περίπτωση μπορεί να μειωθούν μέχρι και 50 % τα τ.μ. τους επαγγελματικού τους χώρου σύμφωνα με τις διατάξεις του παραπάνω νόμου.
Όποιοι έχουν τις ανάλογες  προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και αυτή να διαβιβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου προς έγκριση.
Η παρούσα ανακοίνωση θα δημοσιευθεί στην ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου καθώς και θα δημοσιευθεί  σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου.


Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ