Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου 2013

28η εκδήλωση Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ερμιόνης "Απόστολος Γκάτσος"

Δευτέρα,9 Σεπτεμβρίου, 6.00 – 7:30 το απόγευμα
Η υπόσχεση
Διαβάζουμε το βιβλίο της  Αννα  Κονόμος ,εκδ. Ποταμός  και  αναζητούμε τη σχέση ανάμεσα στις φωτογραφίες και τις μνήμες.
Με την  Παρασκευή  Σκούρτη-Δαγρέ
Στη βιβλιοθήκη. Για παιδιά  8-12 ετών. Χωρίς προεγγραφή.