Δευτέρα 29 Απριλίου 2013

Η πραγματικότητα

Που πρέπει να βάζει τον τόπο μας σε σκέψεις:

Αυτές τις μέρες κοσμοπλημμύρα μαθητών μονοήμερης και διήμερης σε Ναύπλιο, Μυκήνες, Τίρυνθα, Κεφαλάρι Άργους. Και πάρα πολλοί αλλοδαποί.
Γιατί δεν έφτασαν μέχρι τα μέρη μας;
Πώς θα φτάσουν;
Πώς θα τους τραβήξει ο τόπος μας;
Γιατί δεν τους τραβάει ο τόπος μας;

Έρρωσθε,
Βασίλης Γκάτσος