Τετάρτη 24 Οκτωβρίου 2012

H εκδήλωση για το ρόδι Ερμόνης(Σχολείο Συγγρού),-Video

To σύνολο της εκδήλωσης (έγινε στοιχειώδες μοντάζ)
Ομιλητές ο κ. Ηλίας Ρούμπος και η κ.Αναστασία Μπαστούνη
Χρόνος εκδήλωσης : Σάββατο 20/10/2012
ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ