Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Μπλοκόσφαιρα

Ή Βλακόσφαιρα;

Ένας εσωτερικός φόβος που μας κρατάει ή μας επαναφέρει στο μέτρο. Το αρχαίο.
Στα Αρχαία.
Γι’ αυτούς που διαβάζουν κατευθείαν και όχι από μετάφραση.
Τον Ξενοφώντα.
Κύρου Παιδεία.

...... δέδοικα, έφη, μη παντάπασι βλαξ τις και ηλίθιος γένωμαι....

Έρρωσθε,

Βασίλης Γκάτσος