Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

ΜΥΡΙΣΑΙ ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΝ (XIV,9)

Kάθε πρόοδος στο  η θ ι κ ό  επίπεδο
δεν μπορεί παρά να είναι αντιστρόφως  ανάλογη
προς την ικανότητα που έχουν 
η  δ ύ ν α μ η  κι  ο α ρ ι θ μ ό ς 
να καθορίζουν τα πεπρωμένα μας.
 
Οδυσσέας Ελύτης
  από τον "ΜΙΚΡΟ ΝΑΥΤΙΛΟ"
   

Κολάζ του Ελύτη  Έλλη Βασιλάκη