Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου 2011

Σύγκλιση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ερμιιόνης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
 ΕΡΜΙΟΝΗΣ                                            ΕΡΜΙΟΝΗ  16/12/2011               

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την σύγκλιση του  Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας κατά τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/10
Προς :  Τον  κ. Δήμαρχο.
            Τους κ. Δημοτικούς Κοινοτικούς Συμβούλους Ερμιόνης.

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση που  θα γίνει  στο Δημοτικό Γραφείο Ερμιόνης την ημέρα  Τρίτη 20/12/2011 και ώρα 19:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων, στα  παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Προέγκριση αδείας καταστήματος «αποθήκη χονδρικού εμπορίου εσπεριδοειδών και λοιπών αγροτικών προϊόντων» της κ. Δεβελέκου Γεωργίας του Αναργύρου.
2. Προέγκριση αδείας καταστήματος «πρατήριο άρτου με χώρο παρασκευής και πώλησης καφέ, αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο» της Ι.Καραγιάννης Ο.Ε.
3. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής του καταστήματος «Yacht cafe» του κ.Δημαράκη Δημητρίου του Ανδρέα
4. Καθορισμός Δημοτικών Χώρων για εκμίσθωση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΜΙΟΝΗΣ