Δευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Συμπαράσταση και καταγγελία για τον χαμό του Νίκου Πολίτη