Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2024

1. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 2. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ