Σάββατο 13 Μαΐου 2023

η Ένωση Ασθενών Ελλάδας καταθέτει :

 


Ανοιχτή Επιστολή προς τους Αρχηγούς των Κομμάτων της Βουλής

Αθήνα, 11 Μαΐου 2023


Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας επικροτεί τον δημοκρατικό διάλογο μεταξύ των παρατάξεων και παρακολούθησε τη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών που διεξήχθη στις 10 Μαΐου 2023.

Αναγνωρίζοντας το δύσκολο έργο των δημοσιογράφων, και ενώ κάθε ερώτηση που τέθηκε ήταν σημαντική, μας εξέπληξε ότι στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Υγεία, Παιδεία και Κοινωνικό Κράτος», δεν ετέθησαν ερωτήματα για το όραμα και τις δεσμεύσεις σας αναφορικά με την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ζήτημα καθοριστικής σημασίας για τους πολίτες αλλά και την οικονομία εν γένει.

Η πανδημία της COVID-19, η μεγαλύτερη υγειονομική πρόκληση της τελευταίας 100ετίας, ανέδειξε αφενός την τεράστια σημασία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, την ποιότητα, την προσφορά και την αυταπάρνηση του υγειονομικού προσωπικού και αφετέρου τις δομικές αδυναμίες ενός Συστήματος Υγείας που, 40 χρόνια μετά τη σύσταση του, απαιτεί άμεση ανασυγκρότηση για να μην καταρρεύσει.

Αν η Υγεία αποτελεί προτεραιότητα για το κόμμα σας, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας σας ερωτά ποια είναι η δέσμευση σας αναφορικά με τα παρακάτω ερωτήματα, είτε ως κυβέρνηση, είτε ως κόμμα της αντιπολίτευσης μετά τις εκλογές:

  1. Με δεδομένη την απόκλιση της Ελλάδας από το μέσο όρο δημόσιας χρηματοδότησης στην Υγεία αλλά και τις προγραμματικές εξαγγελίες των περισσοτέρων κομμάτων για σύγκλιση ή υπέρβαση του μέσου Ευρωπαϊκού όρου ερωτάστε:

 

α) Ποια είναι η δέσμευση σας για συγκεκριμένη αύξηση της χρηματοδότησης για την Υγεία από τον κρατικό προϋπολογισμό για το έτος 2024 (πλέον της χρηματοδότησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας).

β) Σε περίπτωση που η πορεία της οικονομίας το 2023 δεν διασφαλίσει δημοσιονομικό πλεόνασμα, από που θα εξασφαλίσετε την αύξηση αυτή;

 

  1. Καθοριστική προϋπόθεση για την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι ένας καινούργιος Χάρτης Υγείας με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή και αξιοπρεπώς αποζημιούμενο υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό. Ποιες είναι οι σκοπούμενες μεταρρυθμίσεις για τα ακόλουθα:

α) την αναδιάταξη του υφιστάμενου υγειονομικού χάρτη ανεξάρτητα από “πολιτικό κόστος”, με βάση τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες για την εξισορρόπηση των περιφερειακών ανισοτήτων

β) την ανάπτυξη συστημάτων αξιοκρατικής διοίκησης και λογοδοσίας με σύγχρονα μοντέλα επιβράβευσης συνδεδεμένα με την παραγωγικότητα με την ποιότητα της φροντίδας

γ) τη μέτρηση και αξιολόγηση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας από τους λήπτες υπηρεσιών υγείας;

 

Διατίθεστε να συζητήσουμε όλοι οι εταίροι της Υγείας για να πετύχουμε την απαραίτητη επιστημονική, πολιτική και κοινωνική συναίνεση;

 

  1. Ποια είναι η στρατηγική σας για την διαφάνεια και την αξιοποίηση τόσο των ψηφιακών εργαλείων όσο και των δεδομένων υγείας, για την επίτευξη της δημοκρατίας στην υγεία, τον εξορθολογισμό των δαπανών και την πρόσβαση στην καινοτομία;

 

Η Ένωση Ασθενών Ελλάδας δεσμεύεται να συνεχίσει να καταθέτει τεκμηριωμένες, ρεαλιστικές και οικονομικά αποδοτικές προτάσεις με στόχο ένα βιώσιμο Σύστημα Υγείας που θα διασφαλίζει  την ποιοτική, ισότιμη και καθολική πρόσβαση στην υγεία για όλους.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας

 

 

 Κοινοποίηση Ελλη Βασιλάκη

https://greekpatient.gr/anoixtiepoistoli/?fbclid=IwAR3Q_KdnsiITiSeCoxakWYta76Hx3s3BpLgknGfX0iyQ4yvVmp9uY6yXOnE