Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2022

Αλλίμονο σε κείνες τις δυόμιση γενεές που θα τους λάχει το λαχνί.


 Η ζωή μας είναι υπόθεση δύσκολη και τραχιά.

Απέναντι σε κάθε χαρά που δοκιμάζουμε, στέκεται αναγκαία μία ισόποση λύπη. 

Ο άνθρωπος που δεν πληρώνει την κάθε ηδονή του με ίση σε ποσότητα αλγηδόνα, ζει μια ζωή αφύσικη. 

Δηλαδή ψεύτικη ως τη ρίζα της. 

Και ότι θα ρθεί η μέρα, ο dies irae που λέγανε, που αυτή την ψευτιά θα την πληρώσει με τον αφανισμό του από τον πλανήτη μας. 

Αλλίμονο σε κείνες τις δυόμιση γενεές που θα τους λάχει το λαχνί.


      Δημήτρης Λιαντίνης - Γκέμμα