Πέμπτη 4 Αυγούστου 2022

ένα εξαιρετικό ποίημα

 

[Διαστολές Καί Συστολές] Του Βασίλη Ντόκου 

Πῶς διαστέλλεται ἡ ἄγνοια σ’ ἀγωνία
ὅταν αὐτό πού θέλεις
δέν εἶναι αὐτό πού ἤθελες
αὐτός πού ξέρεις
δέν εἶναι αὐτός πού ἤξερες
αὐτό πού βλέπεις
δέν εἶναι αὐτό πού ἔβλεπες
Πῶς διαστέλλεται τό βλέμμα σέ βόλεμα
ὅταν κάνεις πώς δέν ἄλλαξε τίποτα
κι ἐνῶ τό ξέρεις χαμογελᾶς
στούς ἄλλους σέ σένα στόν καθρέφτη
σέ μία πτώση πού δέν τελειώνει
καί ὅλο πέφτεις κι ὅλο πᾶς
ὅμως ἡ πίστη σέ προστατεύει
μέχρι τό τέλος
πού τό πτῶμα τῆς πτώσης σου
διαστέλλεις σέ πάτωμα
καί χάμω γελᾶς
τώρα συστέλλοντας τό γελοῖο σέ γέλιο
τήν ἀλήθεια σέ λήθη
τόν βίο σέ βιός

 

artworks : Maciek Jasik

https://www.bibliotheque.gr/article/67279

Έλλη Βασιλάκη