Πέμπτη 24 Φεβρουαρίου 2022

militon


 
ἄγριος, 
αἱματόεις, 
ἀργαλέος, 
ἀλίαστος, 
δακρυόεις, 
δήϊος, 
δυσηλεγής, 
δυσηχής, 
κακός, 
λευγαλέος, 
ὀϊζυρός, 
ὀκρυόεις, 
ὀλοός, 
ὁμοίιος, 
πευκεδανός, 
πολυᾶϊξ, 
πολύδακρυς, 
στυγερός, 
φθισήνωρ

Επίθετα του πολέμου στον Όμηρο
Νίκος Σαραντάκος: συγγραφέας, λογοτέχνης, μεταφραστής 

(σήμερα)  

´Ελλη Βασιλάκη