Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021

Τάσος Τόκας Δελτίο τύπου

Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021Πολλές φορές έχουμε κάνει λόγο για την   υποβαθμισμένη  και αντιδημοκρατική  λειτουργία   του δημοτικού συμβουλίου τα τελευταία 2 χρόνια   και της  ταυτόχρονα  υπέρμετρης και αντιδημοκρατικής  ενδυνάμωσης της λειτουργίας της Οικονομικής Επιτροπής  η οποία  διοικεί ουσιαστικά τον Δήμο Ερμιονίδας.  

 Επί της ουσίας όμως και επί σχεδόν 2 χρόνια, η παράταξή μας (παρά τις προσπάθειές  μου)-παράνομα- δεν ενημερώνεται για τις συνεδριάσεις   της Οικονομικής Επιτροπής και για το θέμα αυτό, στις 16  Ιουνίου 2021,  έκανα καταγγελία προς το  Υπ. Εσωτερικών και την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου για τον  παράνομο αποκλεισμό  της ΝΕΔΥΠΕΡ από την ενεργό συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις των επιτροπών του Δήμου Ερμιονίδας.

Στο πλαίσιο αυτό και χωρίς να έχουμε καμία ενημέρωση η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε στις  08 -09-2021  το από 19-08-2021 Πρακτικό Ι της Ε.Δ.Δ. που αφορά στην αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατέθηκαν στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού του έργου «ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΣ ΕΤΟΙΜΟΡΡΟΠΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ» προϋπολογισμού 73.667,53 ευρώ με το Φ.Π.Α., το οποίο θα καλυφθεί από ίδιους πόρους.

 Βεβαίως και είναι ένα έργο απαραίτητο που η παράταξή μας έχει αναδείξει   από το 2013  γιατί θα μας δώσει τη δυνατότητα να προφυλάξουμε ανθρώπινες ζωές, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με την σωστή διαδικασία, αφού υπάρχουν πολλά ετοιμόρροπα κτίρια σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Ερμιονίδας.

Αφού λοιπόν η διαδικασία του διαγωνισμού έχει προχωρήσει και είμαστε ένα στάδιο πριν την τελική ανάθεση του έργου   και προς ενημέρωση των δημοτών,  ζητούμε από τον Δήμαρχο να μας απαντήσει στα κάτωθι ερωτήματα:1) Αν  έχει γίνει η πλήρης καταγραφή  των επικίνδυνων  και ετοιμόρροπων κτιρίων στον Δήμο Ερμιονίδας;

2)  Αν έχει γίνει  διαχωρισμός με επιστημονικά κριτήρια σε σχέση με το ποια είναι επικινδύνως ετοιμόρροπα και για ποια υπάρχει προτεραιότητα άμεσης παρέμβασης;

3) Αν Εξετάστηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ερμιονίδας το ενδεχόμενο να υπάρχουν   χρηματοδοτικά εργαλεία από δημόσιους φορείς και ευρωπαϊκά προγράμματα    για τις αναγκαίες κατεδαφίσεις των ετοιμόροπων κτιρίων; 

4) Αν έχει υπάρξει  επικοινωνία με τους κατόχους των ακινήτων για την επιτάχυνση των κατεδαφίσεων όπου χρειάζεται; Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ