Κυριακή 15 Αυγούστου 2021

τα σοκάκια μας

 λίγο πριν την έναρξη της έκθεσης φωτογραφίας.