Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021

Για τη θεία Ανθούλα

 Στη θεία Ανθούλα που μας δίδαξε τέχνη και ζωή.

Το ανήσυχο παιδί της ψυχής της θα υπάρχει πάντα μέσα μας.
Την ευχαριστούμε

Βασίλης - Σαρωνίς Γκάτσου και τα παιδιά μας.