Τετάρτη, 16 Ιουνίου 2021

Για τη θεία Ανθούλα

 Στη θεία Ανθούλα που μας δίδαξε τέχνη και ζωή.

Το ανήσυχο παιδί της ψυχής της θα υπάρχει πάντα μέσα μας.
Την ευχαριστούμε

Βασίλης - Σαρωνίς Γκάτσου και τα παιδιά μας.