Τετάρτη 26 Μαΐου 2021

αν θέλετε και μπορείτε, συμπαρασταθείτεΟ δρόμος για την αναδοχή ανοίγει τώρα!

Κάποια παιδιά στην Ελλάδα βρίσκονται μακριά από την 

οικογένειά τους γιατί αυτή δεν μπορεί να τα φροντίσει. 

Μέσω του θεσμού της αναδοχής μπορούμε να αναλάβουμε 

πλέον την καθημερινή φροντίδα των παιδιών βγάζοντάς τα 

από τα ιδρύματα και δίνοντάς τους την υποστήριξη και 

αγάπη που χρειάζονται.


Γίνε ανάδοχος


'Ελλη Βασιλάκη