Τρίτη 25 Μαΐου 2021

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ: ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΕΥΑΕΡ
Φίλε και Πρόεδρε Γιώργο Τσεγκή,
Εκπλήσσομαι με την απάντησή σου, στην ανακοίνωση των 3 δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, για το θέμα του Βιολογικού Κρανιδίου.
Και εκπλήσσομαι γιατί αυτός δεν είναι ο λόγος ο δικός σου, εσένα που έχεις αναλάβει μια επιτελική θέση στην διοίκηση των κοινών!!
Δεν ταιριάζει σε σένα να αντιμετωπίζεις με απαξιωτικό τρόπο την θεσμική λειτουργία των δημοτικών παρατάξεων μέσω των δημοτικών συμβούλων αλλά και μεμονωμένα των συμβούλων των Νομικών Προσώπων, που εκ του νόμου έχουν.
Γιατί εμείς απλώς τονίσαμε πως το συμφέρον της επιχείρησης είναι να μην δώσουμε 20.000€ από το ταμείο της και να κάνουμε κάτι που είναι πολύ σύνηθες στους δήμους και στις δημοτικές επιχειρήσεις.
Να κάνουμε μια Προγραμματική Σύμβαση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου που μέσα από τις υπηρεσίες της ( που γνωρίζουν καλά το θέμα) μπορεί να βοηθήσει να παρακαμφθούν τυχόν γραφειοκρατικές δυσκολίες, αλληλοεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων και άλλοι ανασταλτικοί παράγοντες που καθυστερούν την ανάπτυξη και την εν γένει βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Άλλωστε όπως γνωρίζεις οι Προγραμματικές Συμβάσεις ρυθμίζονται από διάφορες διατάξεις και νόμους. Πέραν του ότι είναι επιλέξιμη η κάλυψη των αναγκαίων λειτουργικών εξόδων για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία!!
Φίλε Γιώργο μάλλον, κάτω από την πίεση της καθημερινότητάς, παρερμήνευσες την πρόθεσή μας που δεν είναι άλλη από την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΥΑΕΡ και της εξυπηρέτησης των καταναλωτών και γι΄αυτό είμαι σίγουρος πως θα ανακαλέσεις τα γραφόμενά σου και θα ακολουθήσεις τον δρόμο της συνεργασίας με τις υπόλοιπες παρατάξεις για το καλό της επιχείρησης.