Τετάρτη 14 Απριλίου 2021

«Η διακόσμηση του Κρανιδίου στον εορτασμό της 100/ετηρίδας» του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

«Η διακόσμηση του Κρανιδίου στον εορτασμό της 100/ετηρίδας»

του Γιάννη Μ. Σπετσιώτη

Ο εξαιρετικός σε λαμπρότητα στολισμός του Κρανιδίου, όπως αναφέρεται στα σχετικά αρχειακά έγγραφα, οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στο πλούσιο διακοσμητικό υλικό που απέστειλε ο Ερμιονίτης Δήμαρχος Αθηναίων, Σπύρος Γεωργ. Μερκούρης στην Τοπική Επιτροπή Εορτασμού της πόλης.

Επίσης το μέλος της ανωτέρω Επιτροπής Γεώργιος Π. Παρασκευόπουλος, πρώην βουλευτής, ζήτησε από τον φίλο του Ιωάννη Δαμβέργη, γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής από 28 Δεκεμβρίου 1928 μέχρι τη λήξη των εορτών, την αποστολή εικόνων με τους τοπικούς αγωνιστές. Ο Ιωάννης Δαμβέργης ανταποκρίθηκε άμεσα και οι αυθεντικές εικόνες των Κρανιδιωτών αγωνιστών που έστειλε, οκτώ στον αριθμό, φυλάσσονται σήμερα στο Λαογραφικό Κέντρο Κρανιδίου και κοσμούν τη φετινή Χριστουγεννιάτικη κάρτα του. Με τη λήξη των εορταστικών εκδηλώσεων, ο Γεώργιος Π. Παρασκευόπουλος έστειλε στον Ιωάννη Δαμβέργη την παρακάτω επιστολή:

Γεώργιος Π. Παρασκευόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος Αθηνών 

Σόλωνος 106

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 1931

«Αγαπητέ κυρ - Γιάννη,

Σ΄ ευχαριστώ πολύ διά την αποστολήν των 8 εικόνων της 100/ετηρίδος». Στη συνέχεια τον συγχαίρει για την επιτυχία των επετειακών εκδηλώσεων σε όλη την Ελλάδα που οφείλεται, όπως γράφει, μεταξύ των άλλων «εις την αγάπην σου προς την εθνικήν μας ιστορίαν από την οποίαν αντλείς τα πηγάς της εμπνεύσεώς σου. Σου εύχομαι να ζήσης όχι βέβαια άλλα 100 χρόνια αλλά μερικάς Ολυμπιάδας, διά να ευρεθούν και άλλοι μαθηταί διά παρομοίας εθνικάς εορτάς αι οποίαι… ανυψώνουν το πατριωτικό φρόνημα».

Έχω τη γνώμη πως κάθε άλλος σχολιασμός περιττεύει.

Πηγή: Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αρχείο Ιωάννη Δαμβέργη