Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ. Αίτημα ενημέρωσης για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και τους Παιδικούς Σταθμούς.

 

Τρίτη  29 Σεπτεμβρίου  2020ΠΡΟΣκ. Δαμιανό ΚουτούβαληΠρόεδρο του Ν.Π. Κοινωνικής Πρόνοιας κ΄ Αλληλεγγύης του Δήμου ΕρμιονίδαςΚοινοποίηση:κ. Γεωργόπουλο ΙωάννηΔήμαρχο ΕρμιονίδαςΘΕΜΑ: Αίτημα ενημέρωσης  για την ανανέωση των συμβάσεων των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και τους Παιδικούς Σταθμούς.Αγαπητέ  Πρόεδρε,Σύμφωνα  με την απάντηση σας  στις 18-9-2020, σε έγγραφο που σας απέστειλα στις 9-9-2020, σχετικά με τη  λειτουργία των ΚΔΑΠ στο Δήμο Ερμιονίδας, αναφέρετε ότι εργάζονται 11 εκπαιδευτές  και  το πρόγραμμα τους   έχει ήδη αναρτηθεί στις μονάδες των ΚΔΑΠ από την έναρξη της σχολικής χρονιάς (1ο Κ∆ΑΠ ΕΡΜΙΟΝΗΣ ,  2ο Κ∆ΑΠ ΚΡΑΝΙ∆ΙΟΥ,   3ο Κ∆ΑΠ  ΠΟΡΤΟ ΧΕΛΙΟΥ).Υπάρχει βεβαίως και το εκπαιδευτικό προσωπικό   στους δύο (2) Παιδικούς Σταθμούς, καθώς και το βοηθητικό προσωπικό.Οι εργαζόμενοι στις παραπάνω δομές απασχολούνται με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια της υλοποίησης του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» στο Δήμο Ερμιονίδας  που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υλοποιείται από την  Ε.Ε.Τ.Α.Α.Σύμφωνα με την ΚΥΑ με Αριθμ. 71383 /20-07-2020 το ετήσιο όριο δαπάνης   που θα καταβάλλεται  από την Ε.Ε.Τ.Α.Α., για κάθε παιδί στα ΚΔΑΠ είναι τα 1330,00 €.Οι επιχορηγήσεις (voucher) αποσκοπούν στην κάλυψη τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών (µμισθολογικών δαπανών) όσο και στην κάλυψη λοιπών λειτουργικών δαπανών των ΚΔΑΠ και των Παιδικών σταθμών όπως  π.χ. θέρμανση, ηλεκτροδότηση, τηλεπικοινωνίες, σίτιση νηπίων κ.τ.λ.Πρόκειται συμπερασματικά για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα που αφορά κυρίως τα παιδιά του Δήμου μας αλλά και τους εργαζόμενους και δεν υπάρχει καμία οικονομική επιβάρυνση στο  Νομικό Πρόσωπο και στον Δήμο μας από την εν λόγω δαπάνη. Με την παρούσα επιστολή ζητούμε, λοιπόν, να μας  ενημερώσετε  στα παρακάτω:1) Αν έχουν ανανεωθεί οι συμβάσεις των εργαζομένων στα ΚΔΑΠ και στους Παιδικούς Σταθμούς για την επόμενη προγραμματική περίοδο 2020-2021;2) Αν όχι ακόμα τι προτίθεστε να κάνετε ώστε να είναι εξασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι στις παραπάνω δομές;Τάσος ΤόκαςΔημοτικός σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ