Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ :ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ "Αναβάθµιση ∆ικτύου Ύδρευσης Ερµιόνης "

Αγαπητέ κ. Τσεγκή,

Σύμφωνα με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του ΔΣ της  ΔΕΥΑΕΡ, που θα γίνει την  προσεχή Τετάρτη 16/09/2020 διά περιφοράς ( αν και τα θέματα είναι σημαντικά και η «δια ζώσης» συνεδρίαση κρίνεται απαραίτητη) , θα συζητηθεί η έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης Νο 24 για την ανάγκη να δοθεί σε ιδιώτη μελετητή το έργο «Μελέτη Αναβάθμισης Δικτύου Ύδρευσης Ερμιόνης».

 

Βάσει της Τεχνικής Έκθεσης  ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 15.027,00 € ( με τον ΦΠΑ).

Το θέμα όπως γνωρίζετε είναι παλιό και είναι γνωστό πως το δίκτυο ύδρευσης της   Κοινότητας Ερμιόνης είναι προβληματικό λόγω της παλαιότητας αλλά και της κατασκευής του και είναι απαραίτητη η αναβάθμισή του.

Όμως  υπάρχουν παλαιότερες αποφάσεις του ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ με τις οποίες ανατέθηκε σε ιδιώτη μελετητή το ίδιο έργο για την εκπόνηση μελέτης, καθώς και η παραλαβή αυτής της μελέτης.

Συγκεκριμένα :

1) Με την Απόφαση  με Αριθμό  133 / 2013,  την 2η Σεπτεμβρίου 2013,  το  τότε ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ με Πρόεδρο την κ. Αγγελική Αλεβίζου  αποφασίζει ομόφωνα  την ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης για την αντικατάσταση τμήματος του δικτύου ύδρευσης Ερμιόνης, στο μελετητικό γραφείο της κας ΛΗΔΑΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ με αμοιβή 12.500 € πλέον Φ.Π.Α. 23% 2.875 €, σύνολο 15.375 €.

2) Με την Απόφαση  με Αριθμό 132 / 2014, την 14η  Νοεμβρίου  2014, το προηγούμενο ΔΣ της ΔΕΥΑΕΡ με Πρόεδρο τον Γιάννη Πάλλη αποφασίζει ομόφωνα την έγκριση της παραλαβής της  µελέτης  «Αναβάθµιση  ∆ικτύου Ύδρευσης Ερµιόνης», ώστε να αποσταλεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, στην ∆/νση Τεχνικών Έργων για τις απαραίτητες ενέργειες.

κ. Πρόεδρε,

Μετά τα παραπάνω προκύπτουν τα παρακάτω ερωτήματα τα οποία χρήζουν άμεσης απάντησης προς ενημέρωση τόσο των καταναλωτών όσο και δική μας:

1) Γιατί προγραμματίζετε την εκπόνηση μελέτης για την  Αναβάθµιση  ∆ικτύου Ύδρευσης Ερµιόνης   αφού η μελέτη για το ίδιο έργο έχει ήδη γίνει από το 2013-2014, με σχεδόν το ίδιο κόστος( 15.000,00€);

2) Γιατί στην Τεχνική Έκθεση Νο 24/2020 με την οποία προτείνεται η αναγκαιότητα του έργου  δεν αναφέρεται πουθενά η προηγούμενη μελέτη;

3) Αν η προηγούμενη μελέτη με το ίδιο αντικείμενο δεν ήταν καλή κατά την άποψη της σημερινής διοίκησης της ΔΕΥΑΕΡ γιατί δεν ενημερώσατε εγκαίρως τα μέλη του ΔΣ;

4) Γιατί αποφασίσατε την εκπόνηση νέας μελέτης και δεν προτίθεστε να επικαιροποιήσετε   την προηγούμενη ώστε να μην επιβαρυνθεί η ΔΕΥΑΕΡ με άλλα 15.000,00€;

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω  γίνεται κατανοητό πως το θέμα είναι αρκετά σοβαρό και δεν μπορεί να συζητηθεί στο επόμενο ΔΣ  της ΔΕΥΑΕΡ αν δεν δοθούν οι απαραίτητες διευκρινήσεις.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω πως αν   υπάρχουν κάποιες ενέργειες ή παραλείψεις που δεν οδήγησαν στη σωστή κατεύθυνση  για το θέμα της μελέτης για την Αναβάθμιση του Δικτύου Ύδρευσης Ερμιόνης  υπάρχει ακόμα χρόνος να διορθωθούν και να γίνουν οι απαραίτητες διαδικασίες.

 

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ