Κυριακή 16 Αυγούστου 2020

Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑRTίκι ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ


Σας ανακοινώνουμε ότι λόγω εκτάκτου κωλύματος του κ. Ροϊλού, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συμμετάσχει στην παρουσίαση ρου Τόμου της Διημερίδας, 
 
Η ΑΠΟΨΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ για ημερομηνία του Σεπτεμβρίου που θα σας ανακοινωθεί έγκαιρα.