Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Η Κοινότητα Ερμιόνης ευχαριστεί όσους βοήθησαν στην εθελοντική δράση ”WE DIVE WE CLEAN"

Η Κοινότητα Ερμιόνης συμμετέχοντας στην εθελοντική δράση ”WE DIVE WE CLEAN” για τον καθαρισμό του βόρειου λιμένος Ερμιόνης μετά από πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Λ.Τ. Ερμιονίδος κυρ. Εμμανουήλ Φλωρή θέλει να ευχαριστήσει τον εθελοντή της Κοινότητάς μας Αθανάσιο Μαύρο ο οποίος μας βοήθησε με το γερανό του στην ανέλκυση βαρέων αντικειμένων και είναι πάντα πρόθυμος στις οποιεσδήποτε δράσεις που του έχουμε ζητήσει από την Κοινότητά μας έως σήμερα.

Επίσης τους αλιείς κυρ. Αντώνη Τζιέρη που συνεχώς παρέχει τη βοήθειά του με τις καταδυτικές του ικανότητες και τον Δημήτρη Μόρογλου για τη σημαντική βοήθεια με το αλιευτικό σκάφος

του.

Θερμά ευχαριστήρια για την προσωπική πρωτοβουλία στον Πρόεδρο του Δ.Λ.Τ.Ερμιονίδας, στον Προϊστάμενο της Λ.Αρχής κυρ. Παππά για την επίβλεψη και ασφάλεια κατά τη διάρκεια των δράσεων και στον Αντιπρόεδρο της Κοινότητάς μας κυρ. Γεώργιο Μέλλο που επιβαρύνθηκε το ανάλογο ποσό για τη διήμερη διατροφή των μελών της εθελοντικής ομάδας.

Εκ της Κοινότητας Ερμιόνης

Ο Πρόεδρος

Ιωσήφ Γανώσης