Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΒΙΒΗ ΣΚΟΥΡΤΗ: Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ ΩΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

Η Βιβλιοθήκη μας με την επωνυμία «ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ» στεγάζεται στο μεσαίο βασικό κτίριο του ιστορικού συγκροτήματος Καποδιστριακό- Βιβλιοθήκη-Στρατώνας. Ένας χώρος ανάγνωσης, χώρος ανοιχτός για καλοκαιρινά εκπαιδευτικά Προγράμματα και πολιτιστικές συναντήσεις.

Η Βιβλιοθήκη μας έχει τη δική της ιστορία ως θεσμός. Εδράζεται στην αγκαλιά της πόλης και έχει ενεργό ρόλο στην κοινωνία, στη μνήμη, στον πολιτισμό.

Πώς υποστηρίζεται όμως από την Τ.Α.  και όχι μόνο τη νεοεκλεγμένη;

Θεωρώ ότι για την εύρυθμη λειτουργεία της απαιτείται να οριστεί ειδικός υπάλληλος Βιβλιοθηκονόμος. Με τη νέα Δημοτική Αρχή έχει αναλάβει τη λειτουργία της υπάλληλος διοικητικός μόνιμος και όχι εποχικός. Καλό αυτό. Άλλο πράγμα όμως είναι ο Βιβλιοθηκονόμος.

Η, ο Βιβλιοθηκονόμος  έχει συγκεκριμένες δεξιότητες που προέρχονται από τις σπουδές της, (του) και φυσικά τις γνώσεις  που έχει αποκομίσει από αυτές. Απαιτείται επιστημονική διαχείριση της γνώσης και της πληροφορίας, καθώς επίσης καταγραφή, ταξινόμηση, ταξιθέτηση των συλλογών,  απαντήσεις στο κοινό,  παροχή βοήθειας σε ερωτήματα, δηλαδή ανάπτυξη πολλών καινοτόμων υπηρεσιών.

Καλείται επίσης να είναι λογιστής, διοικητικός υπάλληλος, πληροφοριοδότης, προσωπικό καθαριότητας, δάσκαλος, κλπ. Και ας μου επιτραπεί εκ του επαγγέλματός μου η αξιολόγηση, όλα τούτα τα προσόντα διαθέτει η Βιβλιοθηκονόμος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κρανιδίου Δήμητρα Αξαρλή.

Τα βιβλία και οι εκπαιδευτικές δράσεις μιας Βιβλιοθήκης έρχονται ως αρωγοί στους αγώνες των ανθρώπων, ενθαρρύνοντάς τους για γνώση και αυτογνωσία, καθώς υποστηρίζουν την ιστορική γνώση και υπηρετούν την κοινωνία.

Η ανάγνωση δεν αποτελεί μόνο απόλαυση των διακοπών που ο πολίτης αποφασίζει να χαλαρώσει από την καθημερινότητα, αλλά ανοίγει του ορίζοντες της σκέψης.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις της ομάδας των εθελοντών κυρίως οι θερινές, μετέφεραν γνώση, ψυχαγωγία, χαρά και πληροφορία της τοπικής Κοινότητας στο ευρύτερο περιβάλλον,συμβάλοντας στη νοητική, πνευματική και ψυχολογική εξέλιξη των παιδιών,  αυριανών ενήλικων  πολιτών.

Επιβάλλεται να  συνεχιστούν τις δράσεις, που αποτελούν χρήσιμους τρόπους ενασχόλησης και απόλαυσης του ελεύθερου χρόνου των διακοπών και ταυτόχρονα με τον δανεισμό τα παιδιά απολαμβάνουν το αγαθό του παιδικού βιβλίου. Οι γονείς που ασχολούνται με την εξωσχολική παιδεία των παιδιών τους, τα παροτρύνουν να επιλέξουν, να ανοίξουν, να διαβάσουν έξω από τα σχολικά προγράμματα και τις καθημερινές σχολικές υποχρεώσεις τους και η βιβλιοθήκη παίζει ενεργητικό ρόλο σε τούτο.

Οι συμπολίτες μας και οι επισκέπτες που συμμετέχουν στη ζωή των τοπικών μας Βιβλιοθηκών έχουν πρόσβαση στον τεράστιο πλούτο των γραπτών κειμένων, ιδεών, απόψεων. Έτσι αποκτούν αναγνωστική κουλτούρα της κοινωνικής, πολιτιστικής, ιστορικής, πνευματικής ανάπτυξης καθώς και της διαφύλαξης της μνήμης και της γνώσης.

Βιβή Σκούρτη