Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

Βασίλης Γκάτσος: Δεν είναι και να πανηγυρίζει η ΕΡΜΙΟΝΙΔΑ. Μια κακή λύση είναι, ας την πούμε, ανάγκης.

Λύση που την λέμε πολιτική. Όχι οικολογική.

"......... Ο Δήμος Ερμιονίδας στις 5 Μαΐου 2020, με την υπ.’ αριθμ. πρωτ. 83083/1690 Απόφαση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Παναγιώτη Νίκα (ΑΔΑ: 6Ι0Ι7Λ1-ΠΣ3), έλαβε άδεια λειτουργίας Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στη θέση Κάμπος Κρανιδίου,  ...."  

Ο ΣΜΑ παίρνει τα απορρίμματα ως έχουν από το απορριμματοφόρο, τα συμπιέζει, τα φορτώνει σε ειδικό όχημα και τα μεταφέρει σε Αδειοδοτημένη Εγκατάσταση προς Αξιοποίηση κ.λ.π.
Και τι έχει μέσα του το απορριμματοφόρο; Επισήμως κατά τον Δήμαρχό μας: "Στη σύσκεψη που ακολούθησε αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην οριστική λύση του προβλήματος με δημιουργία ΜΟΝΟ ενός Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων σύμμεικτων και προ-διαλεγμένων, στο νοικιασμένο από το Δήμο Ερμιονίδας οικόπεδο.".
Ο ΣΜΑ λοιπόν είναι μια απλή εγκατάσταση συμπίεσης και μεταφόρτωσης σαν αυτή της φωτογραφίας στην οποία μεταφορτώνονται σύμμεικτα και προ-διαλεγμένα.
Αλλά κωδικός ΕΚΑ, όπως βλέπουμε παρακάτω, για σύμμεικτα δεν υπάρχει. Υπάρχει για ανάμεικτα (20 03 01), που σημαίνει ο,τι ρίξετε στον κάδο.
Κωδικός ΕΚΑ για προ-διαλεγμένα δεν υπάρχει. Άρα όταν ο Δήμαρχος μιλάει για σύμμεικτα και προ-διαλεγμένα, μιλάει για δύο ξεχωριστές κατηγορίες, (άραγε με ποιους κωδικούς ΕΚΑ;) που δεν επιτρέπεται να αναμειχθούν στον ΣΜΑ και να μπουν στο ίδιο ειδικό όχημα. Αυτό θα γίνεται; Δηλαδή άλλοι κάδοι για σύμμεικτα, άλλοι για προ-διαλεγμένα, ξεχωριστά απορριμματοφόρα, ξεχωριστά ειδικά οχήματα;;; 
Αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι είναι ότι αυτή η ¨λύση" σημαίνει: Πάμε τους κάδους με ό,τι στην πράξη και στη θεωρία έχουν μέσα, μεταφορτώνουμε το περιεχόμενο και το στέλνουμε σε μια εταιρεία εκτός Ερμιονίδας. Λύση ανάγκης, πόρρω απέχουσα από οποιαδήποτε οικολογική λύση. 
"Σύμμεικτα και προ-διαλεγμένα" ήταν και τα απορρίμματα "φοντάν" στο χώρο του δεματοποιητή και μάλιστα χαρακτηρισμένα ως οικιακά απόβλητα. Γιατί αυτά η Περιφέρεια τα έθαψε υγειονομικώς; Γιατί δεν τα πήγε στο ίδιο εργοστάσιο που θα δέχεται τώρα τα σύμμεικτα και προ-διαλεγμένα; Γιατί τόσα χρόνια δεν βρίσκανε παραλήπτη τα φοντάν του δεματοποιητή με τα "σύμμεικτα και προ-διαλεγμένα" τους οικιακά απόβλητα και τώρα βρέθηκε αποδέκτης ... με κατευθείαν μεταφόρτωση; Αφού ήταν τόσο απλή η λύση, γιατί κατασπαταλήθηκαν εκατομμύρια από τους φόρους μας τόσα χρόνια με αποτέλεσμα να θάψουμε τελικά υγειονομικώς τα σκουπίδια του δεματοποιητή;

20 01 41 απόβλητα από τον καθαρισµό καµινάδων 
20 01 99 άλλα µέρη µη προδιαγραφόµενα άλλως 
20 02 απόβλητα κήπων και πάρκων (περιλαµβάνονται απόβλητα νεκροταφείων)
20 02 01 βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 
20 02 02 χώµατα και πέτρες 
20 02 03 άλλα µη βιοαποικοδοµήσιµα απόβλητα 
20 03 άλλα δηµοτικά απόβλητα
20 03 01 ανάµεικτα δηµοτικά απόβλητα 
20 03 02 απόβλητα από αγορές
20 03 03 υπολείµµατα από τον καθαρισµό δρόµων
20 03 04 λάσπη σηπτικής δεξαµενής
20 03 06 απόβλητα από τον καθαρισµό λυµάτων
20 03 07 ογκώδη απόβλητα
20 03 99 δηµοτικά απόβλητα µη προδιαγραφόµενα άλλως   

Αυτή τη φορά ο Δήμος πρέπει να κρατάει τα παραστατικά που επιβάλλει ο νόμος και οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί με ΚΩΔΙΚΟΥΣ ΕΚΑ:

Πρώτον: Το απορριμματοφόρο του Δήμου εισέρχεται, ζυγίζεται κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Βγαίνει παραστατικό παραλαβής από τον ΣΜΑ με βασικά στοιχεία: Αρ. Κυκλοφορίας απορριμματοφόρου, ονοματεπώνυμο οδηγού, ημερομηνία, ώρα εισόδου, ώρα εξόδου, βάρος. Αυτός που ζυγίζει προφανώς θα είναι και ο υπεύθυνος του ΣΜΑ, και φυσικά υπεύθυνος να παραλαμβάνει φορτίο σύμφωνο με τις προδιαγραφές. Αυτό το σημειώνει στο παραστατικό.  Όλα αυτά τα στοιχεία είναι κρίσιμα. Ένα παραστατικό κρατάει για το αρχείο του ο ΣΜΑ και αντίγραφο δίνει στον οδηγό του απορριμματοφόρου, που το παραδίδει στον αρμόδιο για τα απορρίμματα Αντιδήμαρχο.

Δεύτερον: Το ειδικό όχημα που θα παραλάβει ένα φορτίο πρέπει και αυτό να ζυγιστεί άδειο, όταν μπαίνει και γεμάτο όταν αναχωρεί. Βγαίνει παραστατικό με τα ίδια ως άνω στοιχεία. Δεν χρειάζεται έλεγχος του φορτίου, γιατί ήδη έχει γίνει.

Τρίτον: Ο ΣΜΑ είναι υπεύθυνος  για το φορτίο μέχρι την τελική του Αξιοποίηση. Για κάθε ένα φορτίο ξεχωριστά, η εταιρία παραλαβής προς αξιοποίηση πρέπει να στείλει απαραιτήτως Βεβαίωση παραλαβής του φορτίου με ημερομηνία, ώρα, Αρ. Κυκλ. οχήματος, βάρος απορριμμάτων  κ,λ,π,. Μετά από ένα διάστημα να στείλει στον ΣΜΑ Πιστοποιητικό αξιοποίησης που να βεβαιώνει ότι το επεξεργάστηκε και πού πήγε % το φορτίο (% Ανακύκλωση, % Κομποστοποίηση, % Καύση, % Ταφή κ.λ.π.).

Τέταρτον: Ο υπεύθυνος ΣΜΑ σφραγίζει με μολυβδοσφραγίδα κρίσιμα σημεία του ειδικού οχήματος. Ο Δήμαρχος όταν κρίνει, με δικά του μέσα, ή της Περιφέρειας διενεργεί έλεγχο στο εδικό όχημα σε οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής του.

Αυτά είναι καθήκον του Δημάρχου και των αρμοδίων να τα τηρούν με θρησκευτική - περιβαλλοντική ευλάβεια, κάτι που δεν κάνανε ποτέ όλοι οι προηγούμενοι. Αυτό θα δείξει φυσικά και την ποιότητα της νέας Διοίκησης του Δήμου μας.
Η Αντιπολίτευση η οποία ελέγχει, έχει υποχρέωση να ζητάει κάθε μήνα τα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας μεταφόρτωσης, κάτι που ποτέ δεν έκανε στο παρελθόν.

Και επειδή όσοι έχουν δουλέψει με αντικείμενο τα απόβλητα γνωρίζουν το τι γίνεται .... καθ οδόν, κάθε απορριμματοφόρο του Δήμου, όπως και κάθε ειδικό όχημα μεταφοράς, καλό είναι να έχουν σύστημα εντοπισμού του οχήματος ανά πάσα στιγμή, μεταξύ των άλλων ΚΑΙ στην οθόνη του PC ή του κινητού του Δημάρχου. Αν θέλουμε να αρχίσουμε να είμαστε Ευρώπη.

Και μια τελευταία απορία: Και η Εταιρεία Αξιοποίησης, που θα παραλαμβάνει τα απορρίμματα συμπιεσμένα με το ειδικό όχημα, είναι υποχρεωμένη να κάνει έλεγχο, και αν το φορτίο δεν πληροί τις προδιαγραφές (π.χ. πολλά αντικείμενα, όπως λάστιχα, παλέτες, ξύλα, μπαταρίες, μπάζα κ.λ.π.) πράγμα συνηθέστατο, είναι υποχρεωμένη να επιστρέψει το φορτίο στον ΣΜΑ Ερμιονίδας. Τότε πού θα το βάλει ο ΣΜΑ; Θα το ξαναρίξει λίγο λίγο στα απορρίμματά του, ή αν δεν κάνει αυτό το μη νόμιμο, πρέπει να το πετάξει, "αποθέσει" λέγεται πιο κομψά. Άραγε πού;;;


Βασίλης Γκάτσος