Σάββατο 16 Μαΐου 2020

Ραδιοφωνική συνέντευξη Νίκου Παππά για την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας.Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση - συνέντευξη από τον πλέον αρμόδιο  σε θέματα παιδείας.  
Από ένα δάσκαλο που τίμησε το λειτούργημά του.