Δευτέρα 2 Μαρτίου 2020

καλή Σαρακοστή


"Το τραπέζι της Καθαράς Δευτέρας" του ζωγράφου Σπύρου 
Βασιλείου 

´Ελλη Βασιλάκη