Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου 2020

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΔευτέρα 03 Φεβρουαρίου 2020


ΠΡΟΣ

κ. Γεωργόπουλο Ιωάννη

Δήμαρχο Ερμιονίδας

Κοινοποίηση:

Επικεφαλής Παρατάξεων:

κ. Σφυρή Δημήτρη,

κ. Λάμπρου Αναστάσιο

ΘΕΜΑ: Σύσταση Επιτροπής για την διοργάνωση  εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

 κ. Δήμαρχε,

Eνόψει της συμπλήρωσης διακοσίων (200) ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά  και την απόφαση της Κυβέρνησης για τη σύσταση της  Επιτροπής «Ελλάδα 2021»  σύμφωνα  με το άρθρο 114 του ν. 4622/2019, με επικεφαλής την κ. Γιάννα Αγγελοπούλου, για την ανάδειξη των αξιών του Ελληνικού Έθνους, του πολιτισμού και της ιστορίας, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τη σύσταση του Ελληνικού Κράτους μέχρι σήμερα, θα ήταν σκόπιμο εμείς ως Δήμος να  σχεδιάσουμε  δράσεις  τις οποίες θα προτείνουμε προς την αρμόδια επιτροπή, προκειμένου να τις υλοποιήσουμε σε συνεργασία μαζί της.Αυτές οι δράσεις πρέπει να αποτελούν μέρος του όλου προγράμματος που θα υλοποιηθεί  σε εθνικό επίπεδο και   πρέπει να ενταχθούν στο Ημερολόγιο των δράσεων και των εκδηλώσεων για το 2021.Οι υποβληθείσες προτάσεις θα υποβάλλονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας apply.greece2021.gr που έχει αναπτυχθεί.Μέσω της πλατφόρμας εκτιμάται η συμβατότητα των προτάσεων με τους άξονες του Προγράμματος και  η δυνατότητα συνδυασμού των προτάσεων μεταξύ τους, ώστε να αυξάνεται η εμβέλεια τους και η δυνατότητα χρηματοδότησης. κ. Δήμαρχε,Έχοντας ως βάση τα παραπάνω, είναι  απαραίτητο να συσταθεί άμεσα μια επιτροπή    στον    Δήμο Ερμιονίδας, ως συντονιστικό όργανο, η οποία θα αποτελείται  από ειδικούς, επιστήμονες και εκπροσώπους φορέων (π.χ. ΙΛΜΕ) ώστε να εκτιμηθούν οι δράσεις και οι αντίστοιχες προτάσεις προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021». Στόχος της Επιτροπής θα πρέπει να είναι η εκπόνηση ενός τοπικού πλάνου δράσης με κύριο σκοπό   την ανάδειξη της σχέσης  της επαρχίας μας  με τη μητέρα Ελλάδα και τη συνδρομή και συνεισφορά της στον αγώνα για τη δημιουργία του σύγχρονου Ελληνικού Έθνους.Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προταθεί η αξιοποίηση κτίσματος για την ίδρυση Μουσείου, η δημιουργία συνεδρίου  για τη δράση των αγωνιστών  της Ερμιονίδας κατά την επανάσταση, ο σημαντικός ρόλος της Εκκλησίας, οι εκδόσεις και επανεκδόσεις βιβλίων και εντύπων  για την προσφορά της επαρχίας μας, η διοργάνωση εκδηλώσεων με τη συμμετοχή του Μουσικού Συλλόγου Ερμιόνης και του Θεατρικού Ομίλου Ερμιονίδας,   καθώς και  η ανάδειξη της συμβολής  των σημαντικών ευεργετών της Ερμιονίδας.Σημαντική βοήθεια στο εγχείρημα θα αποτελέσει η επικοινωνία και η διαβούλευση με τους κατοίκους, τους δημότες και τους τοπικούς φορείς που μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά μέσα από το  site του Δήμου.Τάσος ΤόκαςΔημοτικός Σύμβουλος του Δήμου ΕρμιονίδαςΕπικεφαλής της  ΝΕΔΥΠΕΡ