Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΛΑ ΓΙΑΛΑ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ερμιόνης Ιωσήφ Γανώσης μαζί με τους Κοινοτικούς Συμβούλους και παρουσία του Δημοτικού Συμβούλου Δαμιανού Κουτούβαλη, υποδέχθηκε τα παιδιά του ΓΙΑΛΑ-ΓΙΑΛΑ.
Αφού τους είπε τα Χρόνια Πολλά, συζήτησαν για την οργάνωση του εθίμου την ημέρα των Θεοφανείων.