Τρίτη 17 Δεκεμβρίου 2019

Δι' ασήμαντον αφορμή (1974)

Η ταινία βασίζεται σ’ ένα πραγματικό γεγονός.

Το έτος 1953, σ’ ένα καπνοχώρι της Μακεδονίας, διαπράττεται ένας περίεργος φόνος.
Κατά την ακροαματική διαδικασία, προκύπτει από τις καταθέσεις των μαρτύρων ότι τα πραγματικά αίτια δεν ήταν κάποιες συνήθεις κτηματικές διαφορές, όπως είχαν θεωρήσει αρχικά η χωροφυλακή κι ο εισαγγελέας, αλλά οι οικονομικές διαφορές και οι ανελέητες συγκρούσεις ανάμεσα σε καπνοκαλλιεργητές και καπνεμπόρους.
Η συνεταιριστική οργάνωση αποτελούσε τη μόνη δυνατότητα άμυνας των καλλιεργητών έναντι των εμπόρων, οι οποίοι βέβαια με κανένα τρόπο δεν ήθελαν τη δημιουργία και εδραίωση ενός συνεταιρισμού των καλλιεργητών, γιατί με αυτό τον τρόπο θα ενδυναμώνονταν η θέση και η διαπραγματευτική τους ικανότητα.
Έτσι έφτασαν μέχρι το έγκλημα, το οποίο είναι πλέον πολιτικό και όχι ποινικό, προκειμένου να ματαιώσουν τη σύσταση μιας συνεταιριστικής οργάνωσης.