Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019

Βασίλης Γκάτσος :Η αλήθεια της ΔΕΥΑΕΡ σε τρεις Προτάσεις

  • Δίνεται καθημερινά μάχη για την αποκατάσταση των βλαβών από το τεχνικό δυναμικό της Επιχείρησης, που αποτελείται από έναν και μοναδικό υδραυλικό και από έναν και μοναδικό βοηθό υδραυλικού. Παρά ταύτα, έχουμε προβεί σε αποκατάσταση των βλαβών σε ποσοστό 90% περίπου
  • Οι δύο μηχανικοί της Επιχείρησης, οι οποίοι είναι αποσπασμένοι στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχουν αρμοδιότητα να αποκαθιστούν βλάβες
  • Η μοναδική διοικητική υπάλληλος της Επιχείρησης ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με το ταμείο και την έκδοση – αποστολή λογαριασμών. Συνεπώς, δε δύναται να καλύψει άλλη διοικητική ανάγκη

Τα παραπάνω απλά και λίαν κατατοπιστικά, από τον νέο Πρόεδρο της ΔΕΥΑΕΡ.

Η Δημοτική μας Επιχείριση δεν είναι παρά ένας υδραυλικός, ένας βοηθός υδραυλικού και μία διοικητική υπάλληλος γραφείου! Αυτό το λέμε, χρόνια τώρα "επιχείριση";;;;;;; Γνωρίζετε επιχείριση με Πρόεδρο και ευάριθμο Διοικητικό Συμβούλιο που να διοικεί 3 άτομα; Και 3 άτομα + Πρόεδρος τι το θέλουν ολόκληρο κτίριο που στην εποχή μου στέγαζε 400 μαθητές, 10 καθηγητές, γυμνασιάρχη και επιστάτη και ήταν και από τα καλύτερα Γυμνάσια της χώρας μας;
Προϋπολογισμός και ισολογισμός της ΔΕΥΑΕΡ δείχνουν ότι από τα χέρια της περνάνε τα περισσότερα χρήματα του Δήμου. Και είναι φυσικό: Γεωτρήσεις, βιολογικοί σταθμοί, δίκτυα και τόσα άλλα. Αν εξαιρέσουμε την αμοιβή της εργασίας των τριών ως άνω εργαζόμενων (συνολικά όχι πάνω από 60000 ευρώ) ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ανατίθενται σε εταιρείες ή άτομα του ιδιωτικού τομέα. Συμβάσεις, αναθέσεις, επείγουσες αναθέσεις κ.α. Με άλλα λόγια πάνω από το 90% των εργασιών, προφανώς και των προμηθειών, ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα.

Ερώτηση: Γιατί δεν ανατίθεται η ΔΕΥΑΕΡ (αφού έτσι έχουν χρόνια τα πράγματα) ολόκληρη στον ιδιωτικό τομέα; Δηλαδή μια σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που μπορεί να είναι και η ΕΥΔΑΠ, άμα το βρίσκει συμφέρον. Με τις λέξεις θα παίζουμε; Βέβαια και ο αντίλογος: Και αν γίνει η ιδιωτική εταιρεία  μονοπώλιο και μας χοροπηδάει στο ταψί; 
Δημοτική ΔΕΥΑΕΡ σημαίνει πρώτα απ' όλα Τεχνικό Τμήμα επιπέδου με πλήρη υπευθυνότητα: Μηχανολόγο - Ηλεκτρολόγο (είναι το βασικότερο), τεχνικούς ανωτέρας εκπαίδευσης, τεχνίτες συναφών ειδικοτήτων, κ.α,, ικανοί να εκτελούν  τουλάχιστον 80% των εργασιών και να λειτουργούν και συντηρούν όλες τις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα. Αντίλογος: Και αν γίνει έτσι ένα ακόμη 'δημόσιο μαγαζάκι" διορισμών, αργομισθιών, ανευθυνότητας κ.λ.π. από αυτά που όλοι ξέρουμε και υφιστάμεθα;
Μα γι' αυτό έχουμε Δήμο και ΔΣ και "παρατάξεις". Να έχουν άποψη και να δίνουν τη λύση τους. Οι ως άνω προβληματισμοί είναι παγκόσμιοι, αλλά ούτε ό,τι δημοτικό ή δημόσιο γίνεται νομοτελιακά παραμάγαζο, ούτε ό,τι ιδιωτικό είναι εξ ορισμού φαύλο. Για παράδειγμα η σύμβαση με μια εταιρεία που έχει μια αφαλάτωση και δίνει νερό σε δήμο, παγκοσμίως πάει μια χαρά.

Πρέπει να βρείτε λοιπόν αξιόπιστη και λειτουργική λύση υπέρ του συνόλου και να την στηρίξετε. Η υπάρχουσα κατάσταση ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΥΣΗ.

Βασίλης Γκάτσος