Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2019

Καλή Κυριακή!


Ερμιόνη, στο Μπίστι με τα κυκλάμινα του. 
Ο φυσικός πλούτος, η ομορφιά, η απλότητα.