Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2019

Χαριστικό παζάρι μεταχειρισμένων ρούχων στη Κοιλάδα, στα Δίδυμα και στο Ηλιόκαστρο