Δευτέρα 6 Μαΐου 2019

ΔΗ. ΣΥ. ΕΡ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΦΥΡΗΣ - "ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ (ΤΖΙΜΗ).


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ 
του ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΩΣΤΕΛΕΝΟΥ (ΤΖΙΜΗ), με τον συνδυασμό «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ» και υποψήφιο Δήμαρχο ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΦΥΡΗ.
#ΔημοτικήΣυνεργασίαΕρμιονίδας
#συνεχίζουμεδυναμικά
#συνεχίζουμεόλοιμαζί