Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2019

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ( Άρθρο του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή)


ΔΙΟΙΚΗΣΗ  ΚΑΙ  ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
         ( Άρθρο του Περιφερειακού Συμβούλου Τάσου Τζανή)

  Η Κρατική Διοίκηση από τη μία και η Αυτοδιοίκηση από την άλλη, συνθέτουν τον ιστό των σύγχρονων κοινωνιών που οφείλουν να εξασφαλίζουν στους πολίτες έργα και υποδομές για την ανάπτυξη και την πρόοδό τους.Για να επιτευχθεί ο στόχος της αποκέντρωσης και της ισόρροπης ανάπτυξης χρειάζεται μια συνεκτική και παραγωγική διοίκηση σε όλα τα  επίπεδα της.
  Η Κεντρική Διοίκηση πρέπει να περιοριστεί στο φυσικό της ρόλο δηλαδή του *στρατηγείου* με ταυτόχρονη μεταφορά ουσιαστικών αρμοδιοτήτων από το κέντρο στην περιφέρεια έτσι ώστε να έρθει πιο κοντά η διοίκηση στον πολίτη.Η αποκέντρωση πρέπει να συνοδεύεται με μεταβίβαση σοβαρών αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και στους Δήμους, που λόγω της φύσης και του περιεχομένου τους μπορούν να ασκούνται καλύτερα και αποτελεσματικότερα από αυτούς.
  Σήμερα οι διεθνείς και ευρωπαϊκές εξελίξεις αλλά και οι εξελίξεις στην περιοχή μας,καθιστούν κατεπείγουσα προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό του διοικητικού συστήματος της χώρας.Το σύγχρονο κράτος όχι μόνο δεν πρέπει να θέτει φραγμούς αλλά να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο που διαμορφώνει το πλαίσιο του εθνικού και περιφερειακού σχεδιασμού,που στηρίζει και κατοχυρώνει την αποκεντρωμένη μορφή εξουσίας.

  Η λειτουργία της Διοίκησης πρέπει να αποβλέπει στην παραγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και στην εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.Για να είναι αποτελεσματική η Διοίκηση πρέπει να διακατέχεται από αντι γραφειοκρατικό  πνεύμα και να είναι ευέλικτη.Τα στελέχη της πρέπει να επιλέγονται αξιοκρατικά,να επιμορφώνονται διαρκώς να είναι ικανά να εφαρμόζουν τις σύγχρονες μεθόδους και τεχνολογίες,να αξιολογούνται και να αμείβονται ανάλογα με τις πρωτοβουλίες τους,την παραγωγικότητά τους και την αφοσίωση στο έργο τους.Η Διοίκηση πρέπει να γίνει ανθρώπινη και η κοινωνική ευαισθησία πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο για τη λήψη  κάθε απόφασης.
  Αμετάθετος και αδιαπραγμάτευτος στόχος πρέπει να είναι η πάταξη της γραφειοκρατίας που είναι εντελώς ξένη προς το ανθρώπινο πρόσωπο της Διοίκησης και που απλώνοντας τα πλοκάμια της  απειλεί ή περιορίζει ακόμα και την ελευθερία του πολίτη.
  Η Κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην ολοκλήρωση , συμπλήρωση ή και διόρθωση του σχεδίου * Κλεισθένης* ,παραμερίζοντας το πολιτικό κόστος και τον παραγοντισμό, δίνοντας έμφαση στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη και στην οικονομική αυτοδυναμία Περιφερειών και Δήμων.
  Ο Ελληνικός λαός και οι τοπικές κοινωνίες θέλουν και απαιτούν πλέον ,ηγεσίες με γνώση, με ευθύνη, με ευαισθησία για τα προβλήματα.Δεν θέλουν προύχοντες ή κομματικούς παράγοντες εντεταλμένους, δεν θέλουν να τους διοικούν άνθρωποι με στενομυαλες προσωπικές επιδιώξεις που αγνοούν το στόχο για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη.
  Τα κόμματα θα πρέπει να εφαρμόζουν,κάθε φορά έμπρακτα, τις διαχρονικές εξαγγελίες τους περί  α ν ε ξ ά ρ τ η τ η ς  και  α κ ο μ μ ά τ ι σ τ η ς    α υ τ ο δ ι ο ί κ η σ η ς, ανεξαρτήτως αν αναφέρονται σε Περιφέρειες ή Δήμους.
  Οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει να επιλέγουν τον συνδυασμό που θέλουν να υπηρετήσουν,όχι με βάση την  ι δ ε ο λ η ψ ί α  τους και την  κ ο μ μ α τ ι κ ή  τους  π ρ ο έ λ ε υ σ η , αλλά με βάση  το όραμα, το πρόγραμμα και την φερεγγυότητα του επικεφαλής του συνδυασμού για την τήρηση και τον σεβασμό των συμμετοχικών και δημοκρατικών διαδικασιών.
  Εξάλλου ο  *Κλεισθένης* απαιτεί πλέον ευρείες πολιτικές συναινέσεις για την νέα διακυβέρνηση της αυτοδιοίκησης.
  Οι αυτοδιοικητικοί θα πρέπει επίσης να λειτουργούν με βάση τις αξίες της ανιδιοτέλειας,της αντικειμενικότητας,της δικαιοσύνης ,της αξιοκρατίας.Με συνέπεια λόγων και έργων, με σοβαρότητα και επίγνωση της ευθύνης τους, σεβόμενοι το λαό και τις δημοκρατικές διαδικασίες.
  Σε καμμία  * ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ* δεν πρέπει να υπάρχει έλλειμμα  δικαιοσύνης, αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας προς χάριν μικροπολιτικών υπολογισμών,μετεκλογικών σκοπιμοτήτων και προεκλογικών συναλλαγών.
  Αυτοί που δεν μπορούν να υπερβούν τις ιδεολογικές τους αγκυλώσεις, που αποδεικνύονται λαϊκιστές και καιροσκόποι δεν θα πρέπει να έχουν χώρο στην  αυτοδιοίκηση!
  Οι τοπικές κοινωνίες,ως έχουν χρέος στις μελλοντικές γενιές,δεν πρέπει να εγκλωβίζονται σε συναισθήματα και λογικές μικρο κομματικού  οφέλους και ανθρώπινης συμπάθειας.Αιρετοί κατώτεροι των περιστάσεων και απαιτήσεων, πολλές φορές με τις επιλογές τους υποθηκεύουν το μέλλον και την ανάπτυξη του τόπου τους.Το μηνυμα των προσώπων που θα επιλέγονται κάθε φορά να υπηρετήσουν το λαό,πρέπει να διαπνέεται από τις αξίες της Δημοκρατίας, της αποτελεσματικότητας, της κοινωνικής αλληλεγγύης ,μακριά από το λαϊκισμό, το ρουσφέτι και την αναξιοκρατία.


                                                                                              Τάσος  Τζανής
                                                                                   Περιφερειακός Σύμβουλος
                                                                                              Οικονομολόγος