Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2019

Αίτημα Δημάρχου Ερμιονίδας σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Έχοντας λάβει ενημέρωση για τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στην υπηρεσία του Εθνικού Κτηματολογίου παραχωρήθηκε γραφείο στα κτίρια του Δήμου, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Με τον τρόπο αυτό γνωστοποιήθηκε η διαδικασία και δίδονται όλα τα δικαιολογητικά σε όσους πολίτες προσέρχονται στο Δήμο προς ενημέρωση. Παράλληλα, για τους χρήστες των ηλεκτρονικών μέσων αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα του Δήμου όλα τα σχετικά προς ενημέρωση έγγραφα.

Παρόλα ταύτα, οι δυσκολίες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων μέχρι την ορισθείσα καταληκτική ημερομηνία είναι πολλές. Αναλυτικότερα, το γεγονός ότι οι αιτήσεις γίνονται δεκτές μόνο στο Ναύπλιο δυσχεραίνει την ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς οι πολίτες έχουν να αντιμετωπίσουν το θέμα της χιλιομετρικής απόστασης. Επίσης, λόγω αυξημένης ροής πολιτών τόσο στο Υποθηκοφυλακείο Κρανιδίου, όσο και στην υπηρεσία Κτηματολογίου στο Ναύπλιο δυσχεραίνεται η διαδικασία και δεν δύνανται να καλυφθούν τόσες αιτήσεις σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Οι παραπάνω λόγοι καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για παρέμβαση με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Αιτούμαστε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Ο Δήμαρχος Ερμιονίδας
Δημήτριος Σφυρής