Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2018

Μείωση κατ εξαίρεση στα δημοτικά τέλη για το νησί της Κορωνίδας στην Κοιλάδα


Με απόφαση του Δήμου Ερμιονίδας, μειώθηκαν τα τέλη καθαρισμού κατ εξαίρεση, για το νησί Κορωνίδα στην Κοιλάδα. 
Την πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρίαση, την απόφαση αλλά και τις ενστάσεις την είδαμε   στη diavgeia .

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 

Εκ του Πρακτικού της υπ’ αρ. 16ης /2018 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 13ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης:
 Σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΡΡ-Ο0Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας ως προς την κατηγορία ΣΤ΄. 
Αριθμός Απόφασης 189/2018 Α. 

Σήμερα, την 11η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, το Δημοτικό Συμβούλιο Ερμιονίδας συνήλθε σε Δημόσια Συνεδρίαση σε αίθουσα του Γενικού Λυκείου Κρανιδίου ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ.: οικ. 6161/07.09.2018 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό Σύμβουλο και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις των σχετικών άρθρων του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρόν θέμα. 

Β. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αριστείδης Δημαράκης, διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Συμβούλων ήταν δεκατέσσερις (14) παρόντες και δεκατρείς (13) απόντες. Παρόντες Απόντες Δημαράκης Αριστείδης – Πρόεδρος Μπαλαμπάνης Χρήστος - Αντιπρόεδρος Αντωνόπουλος Ιωάννης - Αντιδήμαρχος Αγρίμης Παναγίωτης - Γραμματέας Μπουρίκας Γεώργιος - Αντιδήμαρχος Ντούβαλης Δημήτριος - Αντιδήμαρχος Φωστίνη – Πουλή Καλλιόπη - Αντιδήμαρχος Πάλλης Ιωάννης Μήτσου Κυριακή Μέξη Μαρία Ρούσσης Ιωάννης Γανώσης Ιωσήφ Αποστόλου Παναγιώτης Γκαμίλη – Σιάνα Ελένη Κρουμπούζος Γεώργιος Λάμπρου Αναστάσιος Σαράντος Χρήστος Κρητσωτάκης Ιωάννης Λαδάς Απόστολος Τόκας Αναστάσιος Στρίγκου – Φωστίνη Άννα Λυμπερόπουλος Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος Ιωάννης Δημαράκης Ιωάννης Μαχαίρας Εμμανουήλ Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική Νόνης Βασίλειος 
Στη συνεδρίαση ήταν νομίμως προσκεκλημένος ο Δήμαρχος, κ. Δημήτριος Σφυρής, ο οποίος και παρέστη. 
Προσκεκλημένοι νομίμως ήταν και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων: Ερμιόνης, κ. Χ. Δάγκλης, Κρανιδίου, κ. Ι. Κοντοβράκης, Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκης, των Τοπικών Κοινοτήτων: Διδύμων, κ. Κ. Σπανός, Ηλιοκάστρου, κ. Α. Στάθης, Θερμησίας, κ. Π. Σαραντόπουλος, Κοιλάδας, κ. Π. Φλωρής, Φούρνων, κα Κ. Θεοδώρου. 
Παρέστησαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκης και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, κ. Αν. Στάθης και Κοιλάδας, κ. Π. Φλωρής. 2 Στη συνεδρίαση παρευρέθη και η υπάλληλος του Δήμου Ερμιονίδας, Χ. Παπασπύρου, για την τήρηση των πρόχειρων πρακτικών. Επίσης, έγινε μαγνητοφώνηση της συνεδρίασης. 
Κατά τη συζήτηση του παρόντος θέματος απουσίαζαν οι: Καλλιόπη Φωστίνη – Πουλή και Γεώργιος Κρουμπούζος. Γ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ., κ. Αριστείδης Δημαράκης, αφού διεπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο, κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο, ο οποίος και παρουσίασε το αντικείμενο του θέματος, το οποίο αφορά στην τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΡΡ-Ο0Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Επανακαθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Δήμο Ερμιονίδας» ως προς την κατηγορία ΣΤ΄, σύμφωνα με την οποία για κατοικίες των οικισμών και περιοχών εκτός σχεδίου [Κορακιά, Βερβερόντα, Πανόραμα, Χηνίτσα, Κόστα, Κοστούλα, Οικισμός ΔΕΗ (Τηγάνι), Άγιος Αιμιλιανός, Κουνούπι, Τζέμι, Φλάμπουρα, Θυνί, Λάκκες, Δορούφι, Κορωνίς, Παραλία Φούρνων (Λαμπαγιαννάς), Λάζες, Σαλάντι, Άγιος Ιωάννης, Πετροθάλασσα, Σεντόνι, Κουβέρτα, Δάρδιζα, Πόρτο Ύδρα Village, Πλέπι, Παραλία Σαμπάριζας] ορίζεται τέλος καθαριότητας και φωτισμού ύψους 2.00 ευρώ. 
Η τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την κατηγορία ΣΤ’ αφορά στη μείωση στην περίπτωση της Κορωνίδος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού, δηλ. από το ποσό των 2,00 ευρώ στο ποσό των 0,90 ευρώ. Ακολούθησε η εξής διαλογική συζήτηση: Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Θέμα 13ο : Σχετικά με τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΡΡ-Ο0Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας, ως προς την κατηγορία ΣΤ΄. Αφορά στο θέμα της καθαριότητας. Κύριε Αντωνόπουλε, έχετε το λόγο. 
Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Το 2012, με την υπ΄ αριθμ. 15 απόφαση, υπήρξε μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που επανακαθόριζε τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού του Δήμου Ερμιονίδας, ως προς τις κατηγορίες και τις περιοχές. 
Μέσα στις περιοχές αναφέρονται όλες οι περιοχές του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς επίσης έχει ψηφιστεί και το τέλος. 
Το 2016 όταν ξεκινήσαμε την καταγραφή των τετραγωνικών, είδαμε ότι σε μερικά ακίνητα υπήρχε απόκλιση. 
Μέσα στα ακίνητα αυτά, που καλέστηκαν οι ιδιοκτήτες και ήρθαν και πλήρωσαν, ήταν και η εταιρεία «ΒΟΡΕΙΟΣ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΣ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.», που είναι η ιδιοκτησία της κας Λιβανού, δηλαδή είναι το νησί του Λιβανού απέναντι από την Κοιλάδα. 
Στο νησί αυτό δεν υπάρχει δημοτικός φωτισμός, δηλαδή ο Δήμος δεν παρέχει κάποια υπηρεσία όσον αφορά το δημοτικό φωτισμό, δεν παρέχει κάποια υπηρεσία όσον αφορά την οδοποιία, όπως επίσης δεν κάνει και την αποκομιδή των σκουπιδιών στο νησί, απλά οι υπεύθυνοι του νησιού φέρνουν τα απορρίμματα απέναντι στην Κοιλάδα.
 Όταν λοιπόν εμείς το 2016 κάναμε τακτοποίηση και ήρθαν από μόνοι τους και πλήρωσαν με όποιες διαφορές προέκυπταν, έκαναν το αίτημα και λένε ότι: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή το νησί αυτό δεν κατοικείται όλους τους μήνες, αλλά εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν χρησιμοποιούμε όλες αυτές τις υπηρεσίες που εσείς υποχρεούστε να παρέχετε και δεν τις χρησιμοποιούμε γιατί δεν μπορείτε να μπείτε στο νησί, ο φωτισμός είναι δικός μας, καλύπτουμε εμείς τις υπηρεσίες.
 Όμως, θα πρέπει να δούμε λίγο το θέμα των τετραγωνικών και τη χρέωση των τετραγωνικών. 3 Εμείς απ’ όταν έγινε η αίτηση αυτή αναθέσαμε σε ένα μεγάλο δικηγορικό γραφείο, αυτό το γραφείο το οποίο είχε αναλάβει από την αρχή την νομική υποστήριξη του Δήμου όσον αφορά τις επιστολές που είχαμε στείλει για το ΤΑΠ και μας έκανε μια γνωμοδότηση που, εντάξει, ενδεχομένως και ο κ. Δήμαρχος να θέλει να πει κάτι ή δεν ξέρω, κύριε Δήμαρχε, αν θέλετε να τη διαβάσω εγώ τη γνωμοδότηση του Νομικού μας Συμβούλου. 
Μας είπε ότι: Κοιτάξτε να δείτε, εσείς ναι μεν, μπορείτε να πάρετε ή μπορεί να συνεχιστεί αυτό που βάζετε σύμφωνα με την απόφαση του 2003 του κ. Καμιζή, αλλά θα πρέπει να το δείτε λίγο γιατί εφόσον δεν παρέχετε αυτό το τέλος ανταποδοτικότητας, όπως θα έπρεπε να το παρέχετε, θα πρέπει να δείτε τι θα κάνετε όσον αφορά το θέμα της τιμής. 
 Εγώ σήμερα το μεσημέρι μίλησα με όλους τους πολιτικούς αρχηγούς και με τον κ. Γεωργόπουλο και με τον κ. Λάμπρου και με τον κ. Τόκα και με τον κ. Λυμπερόπουλο, που η πρόταση την οποία καταθέτουμε εμείς και όπως μας είπε ο κ. Ζυγούρης ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα χρεώσουμε τελικά αυτό το νησί και τους ιδιοκτήτες. 
Η πρόταση που κάνουμε εμείς είναι να χρεωθεί το ίδιο ακριβώς όπως χρεώνεται η Κοιλάδα που είναι ακριβώς απέναντι, όπως χρεώνονται δηλαδή τα εντός σχεδίου, να χρεώσουμε και το νησί. Τώρα, κύριε Δήμαρχε, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι πάνω σε αυτό ή να διαβάσετε κάποια αποσπάσματα από τη γνωμοδότηση.
 Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Εγώ έχω πει κι εδώ μέσα ότι ο καθορισμός των τετραγωνικών μέτρων είναι σημαντικός και στην τοποθέτησή μου και το 2003 και το 2012, αν θέλετε να σας τη διαβάσω όπως είναι, θεωρούσα ότι είναι κατ’ αρχάς απαγορευτικό. Δεν συνάδει με την αειφορία, που σημαίνει ότι πρέπει τους πολίτες να τους κοιτάς με τα ίδια μέτρα και τα ίδια σταθμά και υπάρχουν άλλοι τρόποι ώστε να μπορέσει να τιμωρηθεί ένας ο οποίος είναι εκτός σχεδίου και επιβαρύνει το Δήμο αντίστοιχα. 
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε μια φοβερή επιβάρυνση, που έχει να κάνει με τα χαρτιά, με τα γκαζόν, με ένα σωρό τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει σε κάποια στιγμή αυτά να τα δούμε, αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι σ’ αυτό. Και όπως γνωρίζετε, πολλοί Δήμοι έχουν ψηφίσει το τέλος πρασίνου. Για να τελειώσουμε με αυτό το θέμα. Τι είχα πει εγώ τότε και τι είχα πει και το 2003. Εγώ διαφωνούσα πλήρως, γιατί είχαν βάλει στο ίδιο σακί περιοχές που έπρεπε να καταγραφούν και λέω για παράδειγμα, τα Μαντένια, που είναι τα αυθαίρετα και ο καθένας έχει 40 και 50 τ.μ. τα οποία τα περισσότερα δεν τα αναφέρουν, το γνωρίζετε πολύ καλά και τα βάζανε με 2,00 €, που δεν είναι κοινωνικά σωστό. Το λέω σαν παράδειγμα. Όπως επίσης, εάν δούμε ότι γινόταν μια μελέτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, βλέπουμε ότι κάποιος έρχεται εδώ για ενάμιση μήνα το καλοκαίρι και πληρώνει διπλά τετραγωνικά για όλο το χρόνο.
 Στο Κρανίδι όποιος είναι έξω από τον Περιφερειακό -λέω ένα παράδειγμα- πληρώνει διπλά τετραγωνικά. Στους οικισμούς, όπου υπάρχει σχέδιο πόλης και έχουν αποδοθεί οι κοινόχρηστοι χώροι, δεν μπορείς εσύ να τον βάζεις και να του διπλασιάζεις τα τετραγωνικά. 
Δηλαδή δεν είναι δίκαιο αυτό. Εγώ θέλω να πω το εξής και απορώ, γιατί είδα την απόφαση, απορώ γιατί τότε είχαν διαφωνήσει 11 άτομα. Δηλαδή 11 σύμβουλοι είχαν διαφωνήσει. Παρ’ όλα αυτά, είχε περάσει η απόφαση. Είπα λοιπόν, το εξής: «Διαφωνώ με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπως παρουσιάστηκε από τον Αντιδήμαρχο κ. Κούστα, όπως διαφώνησε και το μέλος της Οικονομικής Επιτροπής ο κ. 4 Αντωνόπουλος». Θέλω να σας θυμίσω ότι σαν Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Κρανιδίου, είχα διαφωνήσει με την απόφαση 307/2003 στην κατηγορία Ε’ της τότε απόφασης, για τους οικισμούς – περιοχές εκτός σχεδίου και με την εφαρμογή πλασματικών τετραγωνικών μέτρων σ’ αυτή την κατηγορία. «Με την επέκταση της εφαρμογής αυτής της απόφασης στον πρώην Δήμο Ερμιόνης, δημιουργούνται πολίτες Α’ και Β’ κατηγορίας και καταδικάζετε ερήμην, όσους επέλεξαν τη διαμονή τους σε κατοικίες εκτός σχεδίου. Τα οικονομικά στοιχεία που μας παρουσιάσατε δεν στοιχειοθετούν την απόφασή σας». 
Γιατί θα πρέπει να είναι στοιχειοθετημένη και το είπε ο κ. Ζυγούρης, ότι πρέπει να υπάρχει μια στοιχειοθέτηση σ’ αυτό που λέτε εσείς. «Σε μια εποχή που το κράτος επιβάλλει χαράτσια και φόρους, ερχόσαστε κι εσείς να ακολουθήσετε την ίδια τακτική, δεν ενδιαφέρεστε για τη μείωση των δαπανών, ούτε γίνεται ξεκάθαρη πολιτική για τη διαχείριση των απορριμμάτων "υπόθεση δεματοποιητή". 
Διαφωνώ με την πρότασή σας γιατί επιβαρύνει τους δημότες μας σ’ αυτή τη δύσκολη κοινωνική και οικονομική συγκυρία» Αυτά έγιναν το 2012. Και πού θέλω να καταλήξω; Η δικιά μας η πρόθεση, αν θυμάστε καλά, είναι ότι θα πρέπει να μειώσουμε έστω σταδιακά και έχω ζητήσει στοιχεία από την Οικονομική Υπηρεσία, να μου πει εάν -ας πούμε- τα τετραγωνικά που πληρώνουν σήμερα, που έχει να κάνει με τα Δημοτικά τέλη, που έχει να κάνει με τους Δημοτικούς φόρους, που έχει να κάνει με το ΤΑΠ, εάν αυτά μας φτάνουν σε μια κατάσταση ώστε να υπάρχει μια ισοσταθμία σε αυτό, θα μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε το 2 -και δεν λέω εγώ το 2 να το κάνουμε 1- αλλά θα μπορούσε να γίνει 1,6 ή 1,5 και σταδιακά αυτό να μειώνεται, εφόσον υπάρχει δυνατότητα, γιατί όπως ξέρετε, έχουμε πρόβλημα με τα ανταποδοτικά εδώ και έχουμε και ένα πρόβλημα με τον προϋπολογισμό. Κάθε χρόνο βλέπετε τι γίνεται. 
Εάν λοιπόν, φτάσουμε σε αυτό το σημείο, πιστεύω ότι θα προσεγγίσουμε μια δίκαιη αντιμετώπιση του καθένα εδώ. Όπως γνωρίζετε, εκτός σχεδίου μένει πάρα πολύς κόσμος, γιατί έχουν βγει σε σύνταξη, έχουν βρει δύσκολα τα πράγματα, έχουν έρθει εδώ γιατί έχουν φύγει από την Αθήνα και μένουν μόνιμα. Δεν μπορείς δηλαδή αυτούς να τους επιβαρύνεις και να διπλασιάζεις τα τετραγωνικά πλασματικά. 
Ούτε μπορείς να βάλεις το Θυνί στην ίδια μοίρα με την Κόστα ή τον ΆηΓιάννη στο Σαλάντι, που ξέρετε πόσοι είναι, είναι 50 σπιτάκια και τους έχει βάλει με 2. Αυτά τα πράγματα δεν είναι δίκαια και γι’ αυτό είχα αναφερθεί αναλυτικά και είχα πει ότι θα πρέπει κάπως να υπάρχει μια ισοκατανομή. Όπως επίσης και στα εντός σχεδίου. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όταν δεν τους δίνεις ούτε φωτισμό, ούτε νερό τους δίνεις, αλλά βέβαια το νερό είναι ξεχωριστό, όμως τους έχεις και ένα κάδο στα 250 μέτρα για να πάνε οι άλλοι να βάλουν τα απορρίμματά τους. Ούτε έχεις πάει εσύ να καθαρίσεις κανένα δρόμο, όπως κάνεις στα εντός σχεδίου. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω σ’ αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει σιγά –σιγά η Οικονομική Επιτροπή και εγώ γίνομαι πιεστικός στην Οικονομική Επιτροπή κάθε μέρα γι’ αυτό το πράγμα και ζητάω αποτελέσματα για το τι έχουμε κάνει, τι φτιάχνουμε και λοιπά. Υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω έλλειψης προσωπικού. Θα σας πω το εξής: Για να στείλουμε τις 300 επιστολές, κάναμε πέντε μήνες και έχουμε 18.000 ακίνητα, αν σας λέει τίποτα αυτό. Γιατί θα πρέπει, πρώτον, να κάνεις έναν έλεγχο όσον αφορά τα τετραγωνικά, που εμπλέκεται η Τεχνική Υπηρεσία, που θα πρέπει κάποιος να στείλει το χαρτί και μετά όταν θα έρθει ο άλλος να αμφισβητήσει τα τετραγωνικά, θα πρέπει εσύ να πάρεις το φάκελο ξεχωριστά του καθένα και να του εξηγήσεις. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα γιατί έχουμε βγάλει …. αλλά λένε: «Να, ξέρεις, ο Δήμος φταίει». 5 Παρ’ όλα αυτά όμως, επειδή στοχεύσαμε στους πρώτους 200, στους μεγάλους, έχουν μαζευτεί κάποια χρήματα, μαζεύονται κάθε μήνα, έρχονται, πληρώνουν κανονικά. Χρήστος Σαράντος, δημοτικός σύμβουλος: Πού πάνε αυτά τα λεφτά αυτά που μαζεύονται; Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Αυτά τα λεφτά λοιπόν, κύριε Σαράντο, δεν φτάνουν. 
Αν σκεφτείτε ότι το ρεύμα είναι 1.000.000,00 € περίπου και όταν θα έρθουν τα ανταποδοτικά μας είναι 1.870.000,00 €, που σημαίνει βλάβες στα απορριμματοφόρα, η μισθοδοσία των απορριμματοφόρων, η διαχείριση των απορριμμάτων. Εκεί πάνε. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Συγνώμη, να πω στον κ. Σαράντο για την απώλεια που έχουμε από τους ανθρώπους που δεν μπορούν να έρθουν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους, με αποτέλεσμα εκεί να καλύπτονται. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Στο θέμα μας όμως, είναι άλλο θέμα αυτό. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Κλείνω και δεν είναι άλλο θέμα, γιατί καλό είναι να τα συζητάμε. Όταν εγώ χρωστάω για παράδειγμα 2.000,00 € στη ΔΕΗ και μου δίνει τη δυνατότητα η ΔΕΗ να κάνω 100 δόσεις, σημαίνει ότι τα λεφτά που θα έπρεπε να έχω πάρει για να τα υπολογίσω στον προϋπολογισμό μου, τα παίρνω μετά από τρία χρόνια. Σημαίνει ότι υπάρχει μια τρύπα. 
Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Παρακαλώ στο θέμα μας. Επί του θέματος αν υπάρχουν ερωτήσεις ή τοποθετήσεις. Επί του αιτήματος της κας Λιβανού, υπάρχουν ερωτήσεις; Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις υπάρχουν; Ο κ. Γεωργόπουλος έχει το λόγο. Ιωάννης Γεωργόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής του συνδυασμού: «Δυνατή Ερμιονίδα»: Εγώ θέλω να πω ότι είναι δίκαιο αυτό το αίτημα, όπως παρουσιάζεται και όπως συμβαίνει και το γνωρίζουμε όλοι, είναι δίκαιο όντως, γιατί οι υπηρεσίες οι ανταποδοτικές, όπως είπαμε, δεν προσφέρονται λόγω της κατάστασης που υπάρχει και εγώ τουλάχιστον θα είμαι θετικός σε αυτό, λαμβανομένων υπόψη βέβαια και των ευεργεσιών που έχει κάνει. 
Αλλά δεν μετράει αυτό βέβαια, μετράει η ανταποδοτικότητα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Εγώ θέλω να πω ότι αυτή την κουβέντα να τη θυμόμαστε, γιατί ενδεχομένως στο επόμενο χρονικό διάστημα, θα έρθει και ένα θέμα για τον επανακαθορισμό των τελών σύμφωνα με τις αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών, σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές αξίες. Όλα αυτά θα πρέπει να τα ξαναδούμε, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μια επικαιροποίηση των περιοχών αλλά και των τιμών, σύμφωνα με τις νέες αντικειμενικές. 
Εκεί ενδεχομένως, να υπάρχουν -όπως είπε και ο Δήμαρχος- κι άλλες περιοχές, που δεν έχουν την ίδια βαρύτητα, όπως έχουν κάποιες άλλες και θα μπορούμε αυτές τις αδικίες να τις βελτιώσουμε. 6 Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Το θέμα για μένα, που είμαι κι εγώ ένας από τους εκτός σχεδίου, το σίγουρο είναι ότι είναι άδικη πάρα πολύ η απόφαση που είχε παρθεί και αυτό που είχε γίνει. 
Τα σκουπίδια κατ’ αρχήν, δεν παράγονται με τα τετραγωνικά, παράγονται με τα άτομα από το πόσα είναι και πόσο χρονικό διάστημα ζουν μέσα στο σπίτι. Ένα παράδειγμα κλασικό θα σας φέρω: Όταν εγώ έμενα στο Πορτοχέλι μέσα, όπως όλος ο κόσμος και θα πω και ότι είχα νοικιάσει ένα από τα μεγάλα διαμερίσματα, 120 μέτρα, οι περισσότεροι νομίζω ότι κινούνται στα 80 – 100 τ.μ., πλήρωνα τότε το μήνα ή πληρώνει σήμερα κάποιος αντίστοιχα, με την ίδια οικογένεια, τεσσάρων ατόμων, γύρω στα 10,00 – 12,00 € το μήνα ως ανταποδοτικά τέλη. 
Τα σκουπίδια όμως ήταν τα ίδια. Βγαίνοντας στο εκτός σχεδίου, εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να γίνει αύξηση για ποιο λόγο; Εγώ βέβαια πήγα σε τριπλάσιο σπίτι, αλλά όταν βγαίνεις έξω, θα πας σε ένα σπίτι 150 – 200 τ.μ.. Δηλαδή εκ των πραγμάτων, εφόσον αυτό είναι το σύστημα των τετραγωνικών που μπορεί να εισπράττει ο Δήμος, γιατί δεν έχει άλλο τρόπο, θα πλήρωνα παραπάνω, δηλαδή από 10,00-12,00 € σε 20,00-25,00 €. Δεν χρειαζόταν να μπει και 2,5 φορές αυτό επάνω, ώστε να πληρώνω πλέον 55,00 € το μήνα, που προσωπικά δεν με πειράζει κιόλας και το λέω με την έννοια ότι δεν είναι θέμα να μου μειωθεί. Αλλά από κει και πέρα, εάν κάποιος θέλει να φτιάξει το σύστημα δίκαιο, γιατί για το δίκαιο κάποτε που μου είχε απαντήσει στο ίδιο ερώτημα με την ίδια τοποθέτηση, δεν είναι δίκαιο ο αδερφός μου παράδειγμα να πληρώνει 10,00 € και εγώ να πληρώνω 50,00 € με την ίδια οικογένεια. 
Επίσης, δίκαιο δεν είναι και ένας που έρχεται για δέκα μέρες το χρόνο. 
Ούτε αυτός έχει τα ανταποδοτικά, αλλά πώς θα το ξεχωρίσεις αυτό; Αν υπήρχε μελέτη, κάποτε μου είχε απαντήσει ο κ. Καμιζής ότι: «Δεν το έκανα γιατί είναι πλούσιοι» -γιατί το είχε ξεκινήσει από το Πορτοχέλι τότε, η αλήθεια είναι- «το έκανα γιατί είναι μακριά». Και λέω ότι αν τα βάλουμε κάτω, για παράδειγμα πάλι θα πω, από το «Απόλλων» στην Κορακιά μέχρι το Πορτοχέλι, περνάει ένα απορριμματοφόρο και όλοι οι άνθρωποι κατεβαίνουν κάτω σε πέντε – έξι σημεία και κουβαλάνε για σκουπίδια τους ένα χιλιόμετρο ή ενάμιση χιλιόμετρο κάθε μέρα και είναι πάνω από 300 σπίτια αυτά. Τα 300 σπίτια σε μια πόλη, του Κρανιδίου ή της Ερμιόνης, εάν βάλεις τις εργατοώρες ή το κοστολόγιο του καυσίμου για να κινηθεί, σε μας εκεί σε μισή ώρα τα έχει πάρει όλα. Άρα, ούτε αυτό ισχύει ότι είναι πιο μακριά και έχουμε καύσιμα, φθορές και τα λοιπά. Δεν ισχύουν αυτά. Απλά, για μένα ήταν μια λάθος τακτική, είναι άδικη, αλλά ποιος μπορεί τώρα να κάνει τη μελέτη αυτή που να κοστολογήσει και το κοινωνικό θέμα που είναι οι μικρές κατοικίες, γιατί η Μαντένια έχει και μικρές έχει και μεγάλες. «Μαντένια» εννοούμε την Πετροθάλασσα γύρω από το “AQUARIUS” για όσους δεν την γνωρίζουν. Έχει και βίλες, έχει και μικρά σπίτια. Πώς θα ξεχωρίσουμε; Εφόσον λοιπόν, δεν υπάρχει μια μελέτη ή μια Επιτροπή που να έρχεται κάποιος να δηλώνει πόσα άτομα έχει, τι σπίτι έχει, να εκτιμάται από την Επιτροπή και πόσο διάστημα μένει το χρόνο, οπότε να βγει και ένα συμπέρασμα υποτίθεται πιο δίκαιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει πρακτικώς για μένα, δεν θα γίνει. Υπάρχουν και άλλοι που δεν έχουν φωτισμό, υπάρχουν και άλλοι που κουβαλάνε τα σκουπίδια τους. Εγώ θεωρώ ότι είναι άδικο αυτό που γίνεται, όντως γι’ αυτό το νησί, αλλά εγώ δεν μπορώ να δεχθώ προσωπικά τουλάχιστον μείωση σε έναν άνθρωπο και μόνο και ειδικά όταν είναι αυτός που και θα ακουστεί άδικο και στραβό να το ψηφίσετε «στον πλούσιο, στον τάδε», δεν ξέρω και αν έχουμε και τη διαφορά, δηλαδή τι θα πληρώνει με το ένα σύστημα και πόσο θα πληρώσει με το άλλο. Γιατί θα φανεί μια μεγάλη διαφορά θεωρώ και θα πουν ότι: «Πήγατε και κόψατε από αυτόν». 7 Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Για ποιο μιλάς τώρα, για το συγκεκριμένο; Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Για το συγκεκριμένο μιλάω. Ότι είναι άδικο, είναι. Αλλά από το να φέρω έναν άνθρωπο κάνοντας μια αίτηση, ή εμένα ή τον άλλον, δεν το θεωρώ σωστό. Ή κάνουμε μια πολιτική για όλους, ώστε να έχουμε τα ίδια μέτρα απέναντι σε όλους τους πολίτες ή δεν κάνουμε. Γιατί, όπως είπα, και άλλοι δεν έχουν φωτισμό, δεν έχουν δρόμο, δεν έχουν πολλά πράγματα και πάλι έχουμε μια πολιτική. Ή την αλλάζουμε με σωστή πολιτική, αν μπορέσουμε ποτέ να κάνουμε μια μελέτη που να είναι δίκαιη, ή συνεχίζουμε αυτό το άδικο σύστημα το παλιό και το συνεχίζουμε για όλους. Αυτό πιστεύω εγώ προσωπικά. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Το ένα θέμα της κουβέντας είναι αυτό που λες και εγώ συμφωνώ σε πολλά από αυτά, το δεύτερο θέμα είναι όμως ότι χρεώνουμε εμείς σε έναν άνθρωπο, όπως είπες νωρίτερα, μια υπηρεσία που εμείς δεν την παρέχουμε. 
Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Κι εγώ κουβαλάω τα σκουπίδια κι αυτός τα κουβαλάει απέναντι. Και λοιπόν; 
Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Δεν παρέχουμε ούτε το φωτισμό, ούτε τίποτα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Κι άλλοι δεν έχουν φωτισμό στα σπίτια τους. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Πώς δεν έχει; Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Δεν έχει. Γιατί έχει δρόμο κάπου, που είναι χωματόδρομος; Έχουμε την Πικροδάφνη δρόμο, που είναι όλο τρύπες; Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Φτιάχνουμε, βελτιώνουμε. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Εγώ είμαι αντίθετος. Η δική μου άποψη ήταν αυτή. Ο επόμενος; Ο κ. Σαράντος έχει το λόγο. Χρήστος Σαράντος, δημοτικός σύμβουλος: (Ομιλία χωρίς μικρόφωνο) …αλλά υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που είναι …. και το ρεύμα επειδή είναι πολλά λεφτά για να το πάμε, το νερό δεν το έχουμε πάει ακόμα, …. αλλά πληρώνουν…. Οπότε ή θα γίνει μια συνολική μέριμνα, ένα κοντρόλ, να το δούμε σφαιρικά, να δούμε τι δεδομένα θα προκύψουν και τότε να καθίσουμε κάτω και να πάρουμε μια δίκαιη απόφαση για όλους. Το εάν κάποιοι επέλεξαν να έχουν δικό τους φωτισμό, ίσως είναι μια προσωπική επιλογή. Κάποιοι …. δεν έχουν φωτισμό ή δεν μπορούν να έχουν φωτισμό. Λοιπόν, αυτό το αντικείμενο θα πρέπει να το δούμε σφαιρικά όταν κατασταλάξουμε στο τι εικόνα υπάρχει, τι συμβαίνει και πόσοι δικαιούμαστε. Νομίζω ότι αυτό είναι σοβαρό, αλλά θα πρέπει να περιμένει. Γιατί υπάρχουν και άλλοι πόροι που 8 αντλούμε. Και όπως και ο Αντιπρόεδρος όταν σε ένα σπίτι σήμερα είναι Χ άτομα και άλλοι που μένουν πέντε μήνες. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Μπορείς να διαβάσεις σε παρακαλώ τη γνωμοδότηση γιατί έχουμε καταντήσει και νομικοί εδώ μέσα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Εγώ δεν είμαι νομικός, είμαι δίκαιος κριτής. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Όταν αναφέρεσαι στις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα πρέπει να προσέχεις το τι πρέπει να κάνεις. Ένα Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη το νομικό κομμάτι. Βεβαίως δεν θα έπρεπε να το δούμε αποσπασματικά. Δυστυχώς, έχουμε δύο αιτήσεις και σας λέω: Μακάρι να μπορούσαμε να πούμε ότι αυτοδίκαια πάμε στο 1,00€ για όλους. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Ο κ. Ζυγούρης, ο νομικός μας σύμβουλος, αναφέρει: «Επισημαίνεται βέβαια ότι η εφαρμοστέα Κανονιστική απόφαση είναι πλημμελής στο μέτρο που προβλέπει την επιβολή τελών και σε εκτός σχεδίου περιοχή, χωρίς όμως να διαλαμβάνει το αναγκαίο νόμιμο περιεχόμενο. Δηλαδή χωρίς να διαλαμβάνει την αναγκαία διαπίστωση της υπάρξεως αλλά και της επεκτάσεως της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου στην ως άνω εκτός σχεδίου πόλεως περιοχή. Ωστόσο και οι Κανονιστικές αποφάσεις απολαμβάνουν, έστω περιορισμένα, του τεκμηρίου νομιμότητας, με συνέπεια να θεωρούνται νόμιμες παρά τις τυχόν πλημμέλειές τους. Συνέπεια του τεκμηρίου νομιμότητας οφείλουν να επιλυθούν τα αιτήματα … και στην εκτός σχεδίου περιοχή της νήσου Κορωνίδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα Κανονιστική απόφαση. Στο σημείο αυτό τονίζεται ότι είναι απαραίτητη η λήψη νέας Κανονιστικής απόφασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες αλλά κυρίως στις απαιτήσεις της αρχής της ανταποδοτικότητας, σχετικά με τα αναγκαία στοιχεία της Κανονιστικής απόφασης, παραπέμπω στη σελ. 2 – 12 της από 5/5/2017 γνωμοδότησής μου..». Ήταν μια προηγούμενη γνωμοδότηση για την πληρωμή των τελών και τον υπολογισμό. «…γνωμοδότησής μου προς αποφυγή επαναλήψεων. Η νέα απόφαση οφείλει να είναι πλήρως αιτιολογημένη. Δηλαδή οφείλει να επιβάλλει μειωμένο τέλος, λόγω των ειδικότερων συνθηκών αποκομιδής των απορριμμάτων του εν λόγω νησιού, παραδείγματος χάρη λόγω της μη απασχόλησης του προσωπικού για την αποκομιδή των απορριμμάτων, της μη κατανάλωσης καυσίμου για τη μεταφορά των απορριμμάτων από το νησί στο σταθμό μεταφόρτωσης ή σε κάδο ευρισκόμενο εντός των εδαφικών ορίων του οικισμού της Κοιλάδος κ.λπ.. Επισημαίνεται ότι μια νέα Κανονιστική απόφαση θα ισχύει για το μέλλον.» Ό,τι λέμε θα ισχύει για το μέλλον. «…δεδομένου ότι οι Κανονιστικές αποφάσεις δεν έχουν αναδρομική ισχύ, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ 3000/1983, 2959/1988, 669/1995. Δηλαδή στα έννομα αποτελέσματα της νέας Κανονιστικής απόφασης, που πρέπει να ασκηθεί, δεν μπορούν να ανατρέξουν στο χρόνο προγενέστερων…» Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Δηλαδή μας λέει ότι για να το αλλάξουμε θα πρέπει να πάρουμε απόφαση. 9 Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Δεν λέει αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο που λέει. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Δηλαδή τι λέει; Ότι μπορούμε να πάρουμε μόνο για έναν απόφαση; Εγώ δεν το ψηφίζω. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Λέει ότι λόγω ειδικών συνθηκών, επιβάλλεται το μειωμένο τέλος, λόγω των ειδικότερων συνθηκών αποκομιδής των απορριμμάτων. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Είναι κι άλλοι που κουβαλάνε τα σκουπίδια δυο χιλιόμετρα κάτω. Και εγώ τα πάω στον κάδο, δεν μου τα παίρνουν. Τι θα γίνει; Αυτός που τα πάει τα σκουπίδια; Δεν τα πάει στους κάδους; Κι εγώ στους κάδους τα πάω. Ο άλλος τα πάει δυο χιλιόμετρα, ο άλλος τα πάει πεντακόσια μέτρα ή διακόσια από το σπίτι του. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ποιος θέλει να μιλήσει; Δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει; Επομένως, ψηφίζουμε. Εμμανουήλ Μαχαίρας, δημοτικός σύμβουλος: Τι ψηφίζουμε; Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ψηφίζουμε εάν πρέπει να μειωθεί. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Όχι, δεν θα μειωθεί. Θα πάει σύμφωνα με την Κανονιστική απόφαση όπως είναι στην Κοιλάδα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Άρα, δεν θα μειωθεί; Θα μπει στα εντός σχεδίου. Δηλαδή θα μειωθεί. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Το 2 θα γίνει 1. Δεν θα είναι εντός σχεδίου μόνο. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Δεν είναι μόνο για το ποσό. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Δεν είναι μόνο αυτό, η μείωση θα είναι υπερβολική. Εγώ θα ήθελα να την ακούσουμε σε μονάδες εάν την έχετε. Δηλαδή πόσο θα πληρώνει με το σημερινό καθεστώς και με τον καινούργιο έλεγχο των τετραγωνικών, για παράδειγμα, θα πληρώσει ο άνθρωπος αυτός 30.000,00 € και τώρα εάν τον βάλουμε σε αυτό το σύστημα, θα πληρώσει 5.000,00 €. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Να γίνει δηλαδή αναλογιστική μελέτη τι πλήρωνε πριν και τι θα πληρώνει μετά; Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Τι μελέτη; Είναι εύκολο να το βρεις. Ένα μήνα αν θα βγάλεις, τους βγάζεις και τους δώδεκα. Εμμανουήλ Μαχαίρας, δημοτικός σύμβουλος: Μπορώ να μιλήσω για ένα λεπτό; Ο κ. Λιβανός είναι ευεργέτης στην περιοχή… 10 Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Εμμανουήλ Μαχαίρας, δημοτικός σύμβουλος: Είναι σε όλα και στο Κέντρο Υγείας και στα άλλα δημόσια και σε όλα. Αυτό που ζητάει εδώ δίκαιο είναι γιατί δεν ο Δήμος δεν του κουβαλάει σκουπίδια και δεν έχει φωτισμό. Όμως, το Συμβούλιο έχει και την έξωθεν μαρτυρία, δηλαδή θα πουν ότι: «Δώσανε στο Λιβανό και ο άλλος στη Λεπίτσα πληρώνει διπλάσια». Είναι ένα πρόβλημα. Δηλαδή να βοηθήσουμε αλλά και πώς μπορεί να παρθεί απόφαση. Δηλαδή έχω μεγάλο πρόβλημα να πάρω θέση. Εγώ λέω να εξομοιωθεί… Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Να εφαρμοστεί το δίκαιο, όπως είναι και της Κοιλάδος. Εμμανουήλ Μαχαίρας, δημοτικός σύμβουλος: Και να υπάρχει μία ευχή, αυτό το μέτρο κάποια στιγμή να παρθεί και για όλους τους κατοίκους της Ερμιόνης. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ναι, αλλά να πάρουμε απόφαση για έναν; Και εγώ λέω ότι άμα είναι για όλους, να συμφωνήσω. Άμα είναι για όλους, είμαι υπέρ. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Λέμε ότι θα πρέπει να γίνει μια μελέτη, εγώ προσωπικά έχω ζητήσει την ομαδοποίηση ορισμένων πραγμάτων. Να δούμε εάν αυτά τα τετραγωνικά είναι τα πραγματικά και λοιπά. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Και των περιοχών, Δήμαρχε, έχετε ζητήσει. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Θα σας πω ένα παράδειγμα: Όταν ο άλλος βγάζει μια άδεια για 200 τ.μ. και την έχει δηλώσει στο Δήμο 200 τ.μ. και αυτός έχει 600 τ.μ., αυτόματα είναι τριπλασιασμός των τετραγωνικών μέτρων. Αυτό θέλω να ξέρω. Όταν ας πούμε το ξενοδοχείο Amanzoe δήλωνε μηδέν τετραγωνικά, 6.500 ήταν. Επί Δημαρχίας Καμιζή είναι μηδέν, 4.000 ακίνητα έγιναν μηδέν. Λέω λοιπόν, εάν αυτά τα τετραγωνικά μέτρα, τα πραγματικά τετραγωνικά μέτρα μας δίνουν τη δυνατότητα να μειώσουμε το συντελεστή 2 και να τον κάνουμε 1,2 ή 1,3 και λοιπά, μέχρι να το κάνουμε όμως αυτό, πρέπει πρώτα να έχουμε αποτελέσματα αυτής της ενέργειας που έχουμε κάνει και πασχίζουμε, για να μπορέσω να μπω μέσα στο Συμβούλιο και να έχω μια ολοκληρωμένη πρόταση έχοντας υπόψη τα κοινωνικά κριτήρια που θα πρέπει να μπουν. Αλλά τώρα έχουμε δύο αιτήσεις. Αυτή η αίτηση είναι εδώ και ενάμιση χρόνο. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Δήμαρχε, να τονίσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να αυξήσουμε οριζόντια όλα τα Δημοτικά τέλη. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Κατά 60%. Θα πηγαίνατε εσείς; Εγώ θα έλεγα με μεγάλη ευκολία, γιατί από το Υπουργείο εμένα αυτό μου είπαν και η Οικονομική Υπηρεσία. Μου είπαν: «Κάνετε αύξηση 60%». Εσείς θα το ψηφίζατε; Σας ρωτάω. Γιατί να πληρώσει ο «κακομοίρης» ας πούμε, 60%. Για εξηγήστε μου. 11 Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ας ανέβει στα εντός σχεδίου 20% ή 30%, που είναι λίγο. Δηλαδή από 10,00 € θα πάει 13,00 € ή θα πάει 14,00 – 15,00 €. Άμα θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Εάν θέλουμε να είμαστε κατά κάποιο τρόπο καλυμμένοι ή αντικειμενικοί για την έξωθεν μαρτυρία - και ας την αφήσουμε την έξωθεν μαρτυρία, γιατί όποτε θέλουμε την επικαλούμαστε και τη χρησιμοποιούμε- ας πάει η Κανονιστική και ας μην είναι 0,90 της Κοιλάδας, ας είναι κάτι ενδιάμεσο, να είναι 1,2. Λέω εγώ, ένα παράδειγμα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Λοιπόν, ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι αντίθετος με τη μονάδα. Αν ήταν για το σύνολο και το έφερνε εδώ κάποιος, θα ήμουν υπέρ σε όλα. Τότε θα ήταν πιο δίκαιο, γιατί είναι όντως άδικο. Και γι’ αυτό είναι άδικο. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Έχεις ψηφίσει στην απόφαση αυτή που είχαμε πάρει το 2012, κατά. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Σε ποια απόφαση λέτε; Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Σε αυτή την απόφαση του 2012. Διάβασε να δεις. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Αυτό λέω. Κατά είμαι. Είπα ότι είναι το πιο άδικο μέτρο και το λέω και τώρα. Αλλά δεν θέλω να το κάνουμε για έναν. Να το κάνουμε για όλους, αν θέλετε. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Αν ψηφίσουμε «κατά» για την Κορωνίδα, παράδειγμα, στην πρόταση του Δημάρχου η Κορωνίδα να πάει σ’ αυτές τις κατηγορίες. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Τι εννοείς «να πάει σ’ αυτές»; Για όλους λέω, είναι άδικο αυτό να γίνεται, αλλά δεν μπορεί να γίνει για έναν. Αυτό λέω. Εν πάση περιπτώσει, να περάσουμε στην ψηφοφορία. Θέλετε να πείτε κάτι; Ιωάννης Γεωργόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής του συνδυασμού: «Δυνατή Ερμιονίδα»: Εγώ θα ψηφίσω «υπέρ»… Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Εγώ κάνω και την πρόταση να γίνει 1,2. Μετά το 0,90 τι υπάρχει; Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Μετά το 0,90 για τις συγκεκριμένες περιοχές, Δήμαρχε, σύμφωνα με την ομαδοποίηση αυτή είναι το εκτός σχεδίου στο 2. 12 Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Δεν είναι το 2, είναι και το 1 μετά το 0,90. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Είναι για άλλες περιοχές, Δήμαρχε. Δημήτριος Σφυρής, Δήμαρχος: Τι σημαίνει αυτό; Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Έχουμε ομαδοποιήσει. Δηλαδή Κρανίδι, Κοιλάδα, Πορτοχέλι, είναι 0,90 για παράδειγμα. Δίδυμα, Φούρνοι, Λουκαῒτι, Ράδο, είναι 0,85. Στα καταστήματα είναι 1. Για τις κατοικίες, έχει αδικίες, πρέπει να φτιαχτεί. Υπάρχει το 1 για τις κατοικίες της Τοπικής Κοινότητας Θερμησίας και Ηλιοκάστρου. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Πότε θα τα φτιάξουμε; Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Τώρα με τις νέες αντικειμενικές. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε. Έχουμε τελειώσει με τις τοποθετήσεις, περνάμε στην ψηφοφορία. Ιωάννης Γεωργόπουλος, δημοτικός σύμβουλος, επικεφαλής του συνδυασμού: «Δυνατή Ερμιονίδα»: Να συνεχίσω, εγώ δικαιολογώ την ψήφο μου, ότι εγώ θα ψηφίσω «υπέρ», διότι θεωρώ δίκαιο το αίτημα αυτό και με την ελπίδα, την προσδοκία αν θέλετε, ότι θα είναι η αρχή για να τακτοποιηθούν κάποιες περιπτώσεις τέτοιες, παρόμοιες, αν υπάρχουν, που έχουν δίκιο. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ο κ. Μπουρίκας Γιώργος; Αποχώρησε. Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Δεν αποχώρησε, ενδεχομένως να είναι κάπου εδώ. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Η κα Πουλή; Μέχρι να τελειώσει η ψηφοφορία, μπορεί κάποιος να τους φωνάξει; Αν θέλετε. Ο κ. Πάλλης; Όχι. Η κα Μήτσου; Κυριακή Μήτσου, δημοτική σύμβουλος: Ναι. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ο κ. Ρούσσης; Ο κ. Αποστόλου; Παναγιώτης Αποστόλου, δημοτικός σύμβουλος: Υπέρ. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ο κ. Κρουμπούζος αποχώρησε. Ο κ. Σαράντος; 13 Χρήστος Σαράντος, δημοτικός σύμβουλος: Εγώ για να δικαιολογήσω την ψήφο μου, επειδή είναι εκτός σχεδίου και τώρα με τα καινούργια μέτρα που ήρθαν, που λέμε για τις δαπάνες, ήρθε το ρεύμα, … να το κόψω …στο μαγαζί. Δεν μπορώ να ψηφίσω λοιπόν για έναν, θα ψηφίσω όταν έρθει η ώρα, για όλους μας. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Κατά, λοιπόν. Ο κ. Λαδάς έχει το λόγο. Απόστολος Λαδάς, δημοτικός σύμβουλος: Κατά, διότι θεωρώ ότι δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση μόνο για έναν, πρέπει να πάρουμε απόφαση για όλους, διότι είναι στην ίδια κατηγορία και πάρα πολλοί άλλοι μεγαλοϊδιοκτήτες, οι οποίοι έχουν μεγάλα κτήματα και δεν τα φωτίζουν τα κτήματά τους. Παρ’ όλα αυτά, μαζεύουμε τα σκουπίδια τους και τους δρόμους χρησιμοποιούν. Άρα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε γενικά το θέμα και όχι μεμονωμένα. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Η κα Στρίγκου; Υπέρ. Ο κ. Μαχαίρας; Υπέρ. Ο κ. Νόνης; Υπέρ. Ο κ. Μπουρίκας; Υπέρ. Και εγώ κατά, για τους ίδιους λόγους που είπαμε υπέρ. Ο κ. Αντωνόπουλος; Ιωάννης Αντωνόπουλος, Αντιδήμαρχος: Υπέρ. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Κύριε Πρόεδρε της Κοιλάδος; Παναγιώτης Φλωρής, Πρόεδρος Συμβουλίου Τ.Κ. Κοιλάδς: Υπέρ. Αριστείδης Δημαράκης, Πρόεδρος Δ.Σ.: Ο Πρόεδρος της Κοιλάδος είναι υπέρ. Επομένως, έχουμε 3 ψήφους κατά και 10 ψήφους υπέρ, μαζί με την ψήφο του Προέδρου της Κοιλάδας. Άρα, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία το θέμα αυτό. Το Δ.Σ , μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 1. Την πρόταση του Δημάρχου, κ. Δημητρίου Σφυρή 2. Την εισήγηση του Αντιδημάρχου, κ. Ιωάννη Αντωνόπουλου 3. Τις υπ’ αρ. 15/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΡΡ-Ο0Η) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας 4. Το Ν. 3852/2010 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ α. 
Σύμφωνα με ό,τι αναφέρεται στο σκεπτικό της παρούσης, εγκρίνει την τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2012 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΩΡΡ-Ο0Η) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ερμιονίδας με θέμα: «Επανακαθορισμός τέλους καθαριότητας και φωτισμού για το Δήμο Ερμιονίδας» ως προς την 14 κατηγορία ΣΤ΄, σύμφωνα με την οποία για κατοικίες των οικισμών και περιοχών εκτός σχεδίου [Κορακιά, Βερβερόντα, Πανόραμα, Χηνίτσα, Κόστα, Κοστούλα, Οικισμός ΔΕΗ (Τηγάνι), Άγιος Αιμιλιανός, Κουνούπι, Τζέμι, Φλάμπουρα, Θυνί, Λάκκες, Δορούφι, Κορωνίς, Παραλία Φούρνων (Λαμπαγιαννάς), Λάζες, Σαλάντι, Άγιος Ιωάννης, Πετροθάλασσα, Σεντόνι, Κουβέρτα, Δάρδιζα, Πόρτο Ύδρα Village, Πλέπι, Παραλία Σαμπάριζας] ορίζεται τέλος καθαριότητας και φωτισμού ύψους 2.00 ευρώ. 
Η τροποποίηση της ως άνω απόφασης ως προς την κατηγορία ΣΤ’ αφορά στη μείωση για την περίπτωση της Κορωνίδος του τέλους καθαριότητας και φωτισμού από 2,00 ευρώ σε 0,90 ευρώ. β. 
Η απόφαση αυτή να διαβιβασθεί στο Τμήμα Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου του Δήμου Ερμιονίδας, καθώς και στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου για έλεγχο νομιμότητας. 
Μειοψήφησαν οι: Αριστείδης Δημαράκης, Χρήστος Σαράντος και Λαδάς Απόστολος με το σκεπτικό ότι η συγκεκριμένη απόφαση δε θα πρέπει να αφορά σε μεμονωμένη περίπτωση, αλλά σε ευρύτερο σύνολο. 
Ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Κοιλάδας, κ. Παναγιώτης Φλωρής ψήφισε «υπέρ». Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 189/2018 Αφού συντάχθηκε κι αναγνώσθηκε αυτό το πρακτικό, υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο Πρόεδρος: Δημαράκης Αριστείδης Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: Αντωνόπουλος Ιωάννης, Μπουρίκας Γεώργιος, Μήτσου Κυριακή, Ρούσσης Ιωάννης, Αποστόλου Παναγιώτης, Σαράντος Χρήστος, Λαδάς Απόστολος, Στρίγκου – Φωστίνη Άννα, Γεωργόπουλος Ιωάννης, Μαχαίρας Εμμανουήλ και Νόνης Βασίλειος. Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Πορτοχελίου, κ. Εμμ. Τριγκάκης και οι Πρόεδροι των Τ.Κ. Ηλιοκάστρου, κ. Αν. Στάθης και Κοιλάδας, κ. Π. Φλωρής.

 Ακριβές απόσπασμα 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ