Πέμπτη 28 Ιουνίου 2018

Βασίλης Γκάτσος: Υπάρχει ακόμη αμφιβολία;

Ο Χάρτης στη Μελέτη των Έργων

Ιχνηλάτες Ερμιονίδας : Νέα παρέμβαση Ανδριανού στη Βουλή για τη 
συνεχιζόμενη καθυστέρηση στη δημοπράτηση της επέκτασης του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου σε Ερμιονίδα


....... Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι στη σχετική 2941/26-1-2017 Ερώτησή μου που απαντήθηκε γραπτά από τον αρμόδιο Υπουργό, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:
“Αντικείµενο της µελέτης του έργου «Έργα µεταφοράς και διανοµής νερού άρδευσης από δίκτυα Αναβάλου στον ∆ήµο Ερµιονίδας Ν. Αργολίδας» αποτελεί η κατασκευή έργων µεταφοράς και διανοµής νερού από τη διώρυγα του αρδευτικού δικτύου Αναβάλου στην περιοχή της Ερµιονίδας, για την κάλυψη τοπικών αρδευτικών αναγκών σε συνολική έκταση 22.000 στρ. περίπου (σύµφωνα µε την καθορισµένη πλέον αρδευτική περίµετρο). Τα έργα αναµένεται ότι θα συνεισφέρουν και στην αποκατάσταση των επιβαρυµένων, εξαιτίας της υπεράντλησης, φυσικών πόρων (κυρίως γεωτρήσεων), απ’ όπου αρδεύεται σήµερα η περιοχή, βελτιώνοντας τα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά των υπογείων υδάτων......….
Σχόλιο:
Υπάρχει αμφιβολία ότι το νερό δεν έρχεται για την κάλυψη των αναγκών Ερμιονίδας, αλλά για συγκεκριμένη έκταση που έχει "καθορισμένη πλέον αρδευτική περίμετρο"; Η περίμετρος είναι ή δεν είναι αυτή που περιέχει τον Κάμπο Κρανιδίου και μέρος του κάμπου Φούρνων όπως δείχνει και ο χάρτης της ΜΠΕ του έργου;
Αφού μέχρι σήμερα καμιά αντίδραση δεν υπάρχει από την υπόλοιπη Ερμιονίδα, ούτε καν από τον Δήμο μας, προφανώς όλα τα χωριά της αποδέχονται ότι ο Ανάβαλος προορίζεται γι' αυτή και μόνο την περιοχή, και όχι για την υπόλοιπη Ερμιονίδα η οποία, ως φαίνεται, έχει άφθονο και καλό νερό.

Βασίλης Γκάτσος