Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Ανθρώπινο Είδος: Τόσο μικρό σε πληθυσμό αλλά απόλυτα καταστροφικό

Η πρώτη καταγραφή της ζωής στη Γη αποκαλύπτει τόσο το εκπληκτικά ελάχιστο ποσοστό που αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος συγκριτικά με τα άλλη είδη, όσο και τον δυσανάλογα τεράστιο αντίκτυπο που παρά ταύτα έχει επί όλων των άλλων πλασμάτων.
Σύμφωνα με την πρώτη μελέτη για τη ζωή στον πλανήτη μας η ανθρωπότητα είναι ταυτόχρονα ασήμαντη και εντελώς κυρίαρχη στον «χάρτη» της ζωής στη Γη.Σύμφωνα με τη μελέτη, τα 7,6 δισεκατομμύρια άνθρωποι αντιπροσωπεύουμε μόλις το 0,01% όλων των ζωντανών πλασμάτων. Ωστόσο, από την αυγή του
πολιτισμού, η ανθρωπότητα έχει προκαλέσει την απώλεια του 83% των άγριων θηλαστικών και των μισών από τα είδη του φυτικού βασιλείου, ενώ αντίθετα, τα ζώα που ο άνθρωπος προορίζει για εκτροφή αφθονούν.Η νέα μελέτη αποτελεί την πρώτη συνολική εκτίμηση κάθε μορφής έμβιου όντος και ανατρέπει δεδομένα ετών. Τα βακτήρια είναι πράγματι μια σημαντική μορφή ζωής -συγκεκριμένα, αντιπροσωπεύουν το 13% των πάντων- αλλά τα φυτά τα επισκιάζουν όλα, καθώς αντιπροσωπεύουν το 82% του συνόλου της λεγόμενης «ζωντανής ύλης». Όλα τα άλλα πλάσματα, από τα έντομα μέχρι τους μύκητες, τα ψάρια και τα ζώα, αποτελούν μόλις το 5% της παγκόσμιας βιομάζας.

Περισσότερα:tvxs.gr