Πέμπτη 2 Νοεμβρίου 2017

Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική Δελτίο τύπου


Προς: Δήμαρχο Ερμιονίδας κ. Σφυρή Δημήτρη
Κοιν.: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου Ερμιονίδας κ. Δημαράκη Άρη

Κρανίδι 2/11/2017

Θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων του Δήμου Ερμιονίδας

Κύριε Δήμαρχε σας καλώ άμεσα να προχωρήσετε στον Απολογισμό Πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής, σύμφωνα με το άρθρο 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, ο οποίος γίνεται κάθε χρόνο υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Ιουνίου, σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αφορά την οικονομική κατάσταση, τη διοίκηση του Δήμου και την εφαρμογή του προγράμματος της δημοτικής δράσης.

Στον Απολογισμό Πεπραγμένων καλούνται να παραστούν όλοι οι κάτοικοι καθώς και οι συνδικαλιστικοί, επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς του Δήμου και το Δημοτικό Συμβούλιο επιλέγει τον προσφορότερο χώρο για την διεξαγωγή της ανωτέρω συνεδρίασης.

Σας υπενθυμίζω ότι στην παρούσα δημοτική σας θητεία δεν έχετε προχωρήσει σε κανένα δημόσιο απολογισμό πεπραγμένων, παρότι αυτό προβλέπεται ρητά από το νόμο να γίνεται κάθε έτος.

Πρέπει πλέον να αντιληφθείτε ότι δεν μπορείτε να παρανομείτε και να κρύβεστε από την υποχρέωση  που έχετε έναντι όλων των δημοτών να δώσετε πλήρη απολογισμό για το πώς διαχειριστήκατε μέχρι σήμερα το δημόσιο χρήμα και τι φτιάξατε με αυτό.

Είναι φανερό ότι προσπαθείτε τρία χρόνια τώρα να αποφύγετε την λογοδοσία, φοβούμενος να παρουσιαστείτε ενώπιον των Δημοτών, αδιαφορώντας για την εφαρμογή του Νόμου.

Επειδή όμως οι Δημότες δικαιούνται να γνωρίζουν τι γίνεται για το κάθε ευρώ που ξοδεύει η Δημοτική Αρχή, σταματήστε να κρύβεστε και προχωρήστε στην δημόσια λογοδοσία άμεσα και χωρίς άλλη καθυστέρηση.


Λούμη – Γιαννικοπούλου Αγγελική


Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος Ερμιονίδας