Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΖΑΝΗΣ :ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΤΗΝ 5-11-2017

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ & ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΣΤΟ ΚΡΑΝΙΔΙ ΤΗΝ 5-11-2017

Η ελιά είναι ένα πολύτιμο δώρο της φύσης, μια ζωντανή κληρονομιά που συνδέεται με πολλούς τομείς της ζωής μας.

Είναι το κατ΄ εξοχήν δένδρο του Μεσογειακού χώρου, που επηρέασε την καθημερινότητα των λαών που ζουν  στην σκιά της, τα ήθη και τα έθιμά τους , ακόμα και τις λατρευτικές τους συνήθειες.

Ως οικονομικό προϊόν το λάδι ,δεδομένου πλέον του μεγάλου  εξωχώριου ανταγωνισμού,ιδίως από χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, πέρα από την εξωτερική του εμφάνιση και την εν γένει δημόσια παρουσία του, χρειάζεται και άλλα, όπως θέματα οργάνωσης, τεχνογνωσίας  , συντονισμού & προώθησης.

Οι Ελληνικές προσπάθειες βρίσκονται ακόμα σε πρώιμο στάδιο στο επίπεδο της διανομής και τοποθέτησης  του προϊόντος στο ράφι των Ευρωπαϊκών  supermarkets.

Ο ελεύθερος ανταγωνισμός σε περιόδους οικονομικής  και κοινωνικής κρίσης και ύφεσης, όπου μειώνεται δραματικά η ζήτηση όλων ανεξαιρέτως των αγαθών και υπηρεσιών, απαιτεί μια σειρά από συντονισμένες δράσεις και προσπάθειες όλων των
εμπλεκόμενων φορέων και την προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του προϊόντος.Για την Ελλάδα αλλά και ειδικότερα για την Πελοπόννησο, το  μεγάλο μειονέκτημαείναι ο μικρός και άγονος(μη ποτιστικά κτήματα)κλήρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των  ελαιοπαραγωγών, που δεν επιτρέπει την εφαρμογή καινοτομιών & την εντατικοποίηση των καλλιεργειών με αποτέλεσμα την χαμηλή παραγωγικότητα Επίσης η σχετικά μικρή οικογενειακή παραγωγή δεν καθιστά συμφέρουσα την καθετοποίηση & την τυποποίηση της παραγωγής με αποτέλεσμα να μην μπορούν να παραχθούν οικονομίες κλίμακας και επομένως δεν μπορεί να μειωθεί το κόστος παραγωγής.

Για πολλούς μικρο παραγωγούς  ελαιοκαλλιεργητές οι επιδοτήσεις είναι ο μοναδικός παράγων όπου το όφελος υπερβαίνει το κόστος.

Υπάρχει όμως και ένα μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα για το ελληνικό ελαιόλαδο που έχει σχέση με τα ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά του & είναι οι υγειοπροστατευτικές του φαινόλες.

Τέλος η έλλειψη υποδομών από το Κράτος όπως

1)Η έλλειψη αρδευτικού σχεδιασμού & προγραμματισμού (για την Αργολίδα ο ΑΝΑΒΑΛΟΣ)

2)Η δημιουργία Κέντρου Πιστοποίησης του προϊόντος

3)Η βοήθεια στην εξαγωγική προσπάθεια ( κυρίως εκθέσεις στο εξωτερικό)

4)Η εντατικοποίηση ελέγχων από τον ΕΦΕΤ & άλλα θεσμοθετημένα  Όργανα     &

5)Οι  αυστηρές συνέπειες των ελάχιστων παραβατών - νοθευτών του προϊόντος, που δυστυχώς δυσφημούν και τους πολλούς, με την θέσπιση αποτρεπτικών προστίμων.

Σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει μεράκι και καλό προϊόν , όμως η έλλειψη οργάνωσης και τεχνογνωσίας δεν επιτρέπουν τόσο επιτυχημένα  αποτελέσματα

Γι αυτούς τους λόγους λοιπόν, τέτοιες  εκδηλώσεις ,τέτοιες γιορτές που αφορούν την ανάδειξη και την αποτελεσματική προώθηση του ελαιόλαδου και των διάφορων παραγώγων του , είναι πλέον χρήσιμες , σημαντικές και  απαραίτητες.

                                                                                           

                                                                                         Αναστάσιος Τζανής

                                                                                 Περιφερειακός Σύμβουλος Πελ/σου