Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ενημέρωση σχετικά με ενστάσεις καταναλωτών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Αγαπητοί συνδημότες και συνδημότισσες,
Το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2017 δημοσιεύτηκε άρθρο του κου Παύλου Δαγρέ, εκπροσώπου του Σωματείου «Ένωση Πολιτών Ενάντια στη Διαφθορά», στην εφημερίδα «Ενημέρωση Πελοποννήσου», το οποίο μπορείτε να δείτε εδώ. Το άρθρο αυτό αναφερόταν σε διαφορά, που προέκυψε κατά την τελευταία καταμέτρηση υδρομέτρου στην Τ.Κ. Ηλιοκάστρου.
Για τέτοιου είδους λάθη των υδρονομέων μας, οι οποίοι έχουν να καταγράψουν 10.000 περίπου υδρόμετρα σε 11 διαφορετικές Κοινότητες, η Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. διαθέτει βάση του Κανονισμού Δικτύων της, την Επιτροπή Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Ε.Ε.Ο.Δ.), που αποτελείται από τρία αιρετά μέλη (δύο της πλειοψηφίας και ενός της μειοψηφίας). Η Ε.Ε.Ο.Δ. εξετάζει αιτήσεις – ενστάσεις των καταναλωτών και σύμφωνα με τον Κανονισμό διορθώνει τυχόν λάθη των καταμετρήσεων και εκδίδει νέους διορθωτικούς λογαριασμούς, μετά από την έγκριση του Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Η όλη παραπάνω διαδικασία είναι πολύ απλή και χωρίς να ταλαιπωρούνται οι καταναλωτές. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή λύσης τέτοιων προβλημάτων είναι περιττή και χωρίς αποτέλεσμα. Οι αιτήσεις κατατίθενται στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. στο Κρανίδι κατά τις ώρες 8 π.μ. έως 4:00 μ.μ. και η Ε.Ε.Ο.Δ. συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.
Ιωάννης Πάλλης