Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017

Γρίφος

Αφού το μπάζωμα στη μαρίνα Πορτοχελίου δεν έγινε σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους του έργου, δηλαδή με υλικά από νόμιμο νταμάρι και με πιστοποίηση, αλλά με "βουνίσιο κοκκινόχωμα", όπως γράφει ο κύριος Λάμπρου, προφανές και το ερώτημα: Όποιος θέλει πάει στο βουνό και παίρνει χώματα; Με ποια άδεια; Στο νταμάρι πληρώνεις, στο βουνό που είναι και δημόσιο πληρώνεις; Με ποια νόμιμη οδό απέκτησε η εταιρία το κοκκινόχωμα;

Τώρα δύο οι δρόμοι, πέρα του, από που πάρθηκαν τα χώματα, με τι άδεια, κ.λ.π.

 - Απόσυρση των χωμάτων και αντικατάστασή τους με νέα, σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους.
 - Να υποδειχθεί ο χώρος από όπου πάρθηκαν τα χώματα, και να γίνει αυτοψία από επίσημη αρχή για την καταλληλότητά τους, υπηρεσία αρμόδια να δίδει πιστοποίηση υλικών για έργα θαλάσσης. Η νομιμότητα είναι άλλο θέμα.

Αλλιώς το έργο, όντως θα μείνει στάσιμο, φυσικά χωρίς χρηματοδότη. Δηλαδή θα έχουμε ένα "μπάζωμα θαλάσσης" αντί μαρίνα.

Βασίλης Γκάτσος