Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017

Γρίφος 2

Αν ο κατασκευαστής της Μαρίνας, η εταιρεία, όπως λέμε, θελήσει να σηκώσει τα μπαζώματα (κάπου 10000 κ.μ.) και να τα αντικαταστήσει με νόμιμα και πιστοποιημένα, πού θα τα πάει; Ποιος αδειοδοτημένος χώρος υπάρχει που να τα δεχθεί και πού; Γιατί δεν μπορεί να τα σκορπίσει εδώ και κει, ούτε να τα πάει εκεί απ' όπου τα πήρε.

Κατά τη γνώμη μου τα μπαζώματα εφ΄όσον ανακατεύτηκαν με τη θάλασσα και τη λασπουριά της, δεν είναι πλέον κοκκινοχώματα, αλλά βυθοκορήματα, δηλαδή προϊόντα θαλάσσιας εκσκαφής και υπάρχουν άλλες διαδικασίες και χρειάζεται άλλη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την απομάκρυνσή τους, η οποία κατά κανόνα δεν γίνεται με απόθεση στη στεριά αλλά με απόρριψη στα βαθιά της θάλασσας μετά από άδεια, μελέτη, κ.λ.π.

Καλά, δεν ξέρατε οι "επιβλέποντες", δεν ρωτάγατε;

Γι' αυτό καλόν είναι η εταιρεία να παρουσιάσει δημοσίως τα τιμολόγια, τον προμηθευτή του χώματος, και τον τόπο που έγινε η εξόρυξη αυτού. Με αναλύσεις στον τόπο εξόρυξης μπορεί να πιστοποιηθούν και νομιμοποιηθούν. Ακόμη και να είναι, γενικώς, από βουνό παρμένα, και πάλι, θα πέσουν πρόστιμα κ.λ.π. αλλά είναι δυνατή τουλάχιστον η πιστοποίησή τους.

Αλλιώς αποχαιρετάμε τη Μαρίνα Πορτοχελίου και στηρίζουμε το μέλλον μας στη Μαρίνα Ερμιόνης!


Βασίλης Γκάτσος