Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017

όταν ο πελάτης ΚΙ Ο ΤΟΥΡΙΣΤΑΣ έχουν πάντα δίκιο...