Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

ΤΑΣΟΣ ΤΟΚΑΣ:"ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ" ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΕΩΝ Η ΔΕΥΑΕΡ- ΑΙΡΕΤΑΙ Ο ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ

Τρίτη 11 Ιουλίου 2017

Με αφορμή το ΔΣ της 3ης Ιουλίου 2017 και τη συζήτηση για την τιμολογιακή πολιτική της αποχέτευσης του Δήμου Ερμιονίδας  μετά από αίτημα των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης  έχω να επισημάνω τα εξής:
Στην τοποθέτησή μου παρουσίασα έγγραφο-απάντηση της  ΔΕΥΑΕΡ στην επιστολή μου της 30ης Μαΐου 2017 όπου ζητούσα την τεχνικο-οικονομική μελέτη με την οποία αποφάσισαν (Αριθ. Απόφ. 3/ 2017) την τιμολογιακή πολιτική για την αποχέτευση της Κοιλάδας.


 Από την απάντηση που μου έδωσε ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ προκύπτει αβίαστα ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη για την τιμολογιακή πολιτική  της Τ.Κ. Κοιλάδας  και με την επίκληση και μόνο  του επιχειρήματος ότι το δίκτυο «ομοιάζει» με αυτό της Ερμιόνης δημιουργούνται συνθήκες έλλειψης αξιοπιστίας των ισχυρισμών του.

Είναι προφανές ότιη οικονομοτεχνική μελέτη δεν πρέπει να περιοριστεί σε συνήθη κριτήρια για την λειτουργία  μιας     ιδιωτικής επιχείρησης αλλά πρέπει   να ληφθεί υπόψη ο ιδιαίτερος κοινωνικός χαρακτήρας των ΟΤΑ και το πλέγμα των οικονομικών και κοινωνικών σκοπών που η ιδρυθείσα επιχείρηση πρόκειται να υπηρετήσει.

Επισηµαίνεται ότι κατά τα παγίως γενόµενα δεκτά στη νοµολογία (ΣτΕ 2462/1999, 649, 950/81) και τη δηµοσιονοµική θεωρία, το ανταποδοτικό τέλος διακρίνεται από το φόρο κατά το ότι αποτελεί µεν και αυτό, όπως ο φόρος, αναγκαστική οικονοµική παροχή, καταβάλλεται, όµως, έναντι ειδικής αντιπαροχής, δηλαδή έναντι ειδικώς  παρεχόµενης  δηµόσιας υπηρεσίας, προς την οποία µάλιστα τελεί σε σχέση αντιστοιχίας, καθώς αποσκοπεί στην κάλυψη του κόστους παροχής της.
Η δε σχέση αναλογίας ανταποδοτικού τέλους και δαπάνης πρέπει να προκύπτει από την κανονιστική πράξη επιβολής του τέλους και ειδικότερα από ενταγµένο σε αυτήν λογαριασµό, µε σκέλη εσόδων και εξόδων, ή από λογαριασµό που θα συνοδεύει την κανονιστική πράξη (ΣτΕ 3263/1982, 3850/1985, 981/1992).  
Ξεκάθαρη είναι και η θέση του Συνήγορου Του Πολίτη στην Ειδική Έκθεση για τα θέματα Δημοτικών Επιχειρήσεων ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) τον Οκτώβριο του 2014 όπου αναφέρει ότι τα τέλη είναι ανταποδοτικά και ότι προκειµένου να καθίσταται εφικτός ο έλεγχος νοµιµότητας της οικείας κανονιστικής πράξης µε την οποία επιβάλλεται το σχετικό ανταποδοτικό τέλος, είναι απαραίτητη η ύπαρξη τεκµηριωµένης οικονοµοτεχνικής µελέτης, από την οποία να προκύπτει ο κύκλος των ωφελούµενων προσώπων και η σχέση αναλογίας µεταξύ τέλους και δαπάνης.

Που πηγαίνουν λοιπόν τα 145,00 €;

Όπως είπε στο ΔΣ του Δήμου Ερμιονίδας  της 31ης Ιανουαρίου 2017 ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΕΡ   η σύνδεση του αποχετευτικού της Κοιλάδας με το Κεντρικό  Αποχετευτικό Δίκτυο στοίχισε 40.000+ ΦΠΑ.!!
Το τέλος σύνδεσης των 145,00 € ξεπερνά λοιπόν κατά πολύ το κόστος σύνδεσης του έργου.
Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε ότι ο ιδιώτης είναι αυτός που θα πληρώσει όλα τα έξοδα για την σύνδεση που σε πολλές περιπτώσεις θα ξεπεράσουν τα 500,00€, αφού το συμφωνητικό σύνδεσης με το δίκτυο αναφέρει ξεκάθαρα ότι:


Αν τώρα πάμε στην γενικότερη πολιτική της ΔΕΥΑΕΡ των 3 τελευταίων ετών βλέπουμε ότι χαρακτηρίζεται από τις πολλές απευθείας αναθέσεις που μπορεί και να φθάνουν το ύψος των 400-500.000 € ετησίως.

Και εκεί ελέγχεται  η διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ η οποία δεν κάνει διαγωνισμούς  για τις υπηρεσίες που αναθέτει, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων,
Παίρνοντας ως παράδειγμα τους παρακάτω κωδικούς  βλέπουμε ότι έχουν δοθεί 230.000 € +ΦΠΑ την περίοδο 2015-2017 για χωματουργικά  ύδρευσης και αποχέτευσης και 191.200 € για ηλεκτρολογικές εργασίες ύδρευσης και αποχέτευσης:
62-07-31-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ   ΚΡΑΝΙΔΙ 20.000-ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000    
62-07-32-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΡΑΝΙΔΙ   15.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 15.000
ΣΥΝΟΛΟ   70.000
62-07-31-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ    ΚΡΑΝΙΔΙ 20.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000
62-07-32-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΚΡΑΝΙΔΙ   20.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000
ΣΥΝΟΛΟ   80.000
62-07-31-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ       ΚΡΑΝΙΔΙ      20.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000
62-07-32-00-01 ΕΠΙΣΚ. ΣΥΝΤ. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ   ΚΡΑΝΙΔΙ  20.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000

ΣΥΝΟΛΟ   80.000ΣΥΝΟΛΟ 2015-2017        230.000

61-00-44-00-01  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ  ΚΡΑΝΙΔΙ 16.200- ΕΡΜΙΟΝΗ 20.000

61-00-45-00-01  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΡΑΝΙΔΙ 20.000- ΕΡΜΙΟΝΗ  20.000

ΣΥΝΟΛΟ  76.200

61-00-44-00-01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ  ΚΡΑΝΙΔΙ 15.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 15.000

61-00-45-00-01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ  ΚΡΑΝΙΔΙ 15.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 10.000

ΣΥΝΟΛΟ  55.000

61-00-44-00-01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ  ΚΡΑΝΙΔΙ 20.000  - ΕΡΜΙΟΝΗ 15.000

61-00-45-00-01 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΡΑΝΙΔΙ 15.000- ΕΡΜΙΟΝΗ 10.000

ΣΥΝΟΛΟ  60.000

ΣΥΝΟΛΟ 2015-2017        191.200 €

Στην περίπτωση αυτή η διαδικασία με συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό εντάσσοντας συναφείς ομάδες έργων πρέπει να ακολουθείται   προς όφελος της κοινωφελούς επιχείρησης και του δημότη κατ΄επέκταση, καθώς το κόστος είναι σίγουρο ότι θα μειωθεί αισθητά.

Προστατεύεται, λοιπόν, το συμφέρον των δημοτών  με  την πολιτική των απευθείας αναθέσεων;

Και αν οι υπεύθυνοι έκαναν λόγο για μειωμένα έσοδα από το αποχετευτικό τότε τα στοιχεία του Προϋπολογισμού της ΔΕΥΑΕΡ για το 2017 είναι ή λανθασμένα ή ψεύτικα.!!Τα στοιχεία δείχνουν ότι από το αποχετευτικό τα έσοδα για το 2017 είναι της τάξης των 361.348,99 €

Δεν μπορεί να ισχυρίζεται, λοιπόν, η διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ  ότι τα έσοδα από το αποχετευτικό είναι γύρω στις 180.000€  όταν τα στοιχεία είναι ατράνταχτα.

Επιπλέον όπως φαίνεται στον πίνακα τα έσοδα του 2017 από το ειδικό τέλος 80% επί της κατανάλωσης ύδρευσης ανέρχεται στο ύψος των 308.126.64€.

Τα τέλος αυτό επιβάλλεται «προς τον σκοπόν μελέτης, κατασκευής ή επεκτάσεως έργων υδρεύσεως και αποχετεύσεως» σύμφωνα με τον ιδρυτικό νόμο των ΔΕΥΑ (1069/1980).

Έτσι θα μπορούσε η διοίκηση της ΔΕΥΑΕΡ  να χρηματοδοτούσε εν μέρει την σύνδεση του αποχετευτικού της Κοιλάδας με το κεντρικό δίκτυο από τα έσοδα του  ειδικού τέλους 80%.

Στο σύνολό τους τα τακτικά έσοδα στον Προϋπολογισμό  της  ΔΕΥΑΕΡ του 2017 σε σχέση με το 2016  είναι αυξημένα κατά 282.000€.!!

Η μεγάλη αυτή αύξηση στα τακτικά έσοδα θα έπρεπε  να δημιουργεί νέες συνθήκες στην τιμολογιακή πολιτική  της ΔΕΥΑΕΡ αφού είναι γνωστό ότι  αποτελεί κοινωφελή επιχείρηση παρέχοντας τις υπηρεσίες της ανταποδοτικά.

Αντί αυτού,  η επιμονή της ΔΕΥΑΕΡ  στη διαδικασία των απευθείας αναθέσεων εξυπηρετεί την πολιτική της σημερινής διοίκησης και τα συμφέροντα της παράταξης του Δημάρχου Ερμιονίδας και  δεν αφήνει περιθώρια μείωσης του κόστους της λειτουργίας της.

Γίνεται έτσι σαφές ότι πρόκειται για πολιτική επιλογή με ότι αυτό συνεπάγεται για τα συμφέροντα της δημοτικής επιχείρησης.

Η ΔΕΥΑΕΡ θα συνεχίσει το έργο της γιατί είναι απαραίτητη στους δημότες, αλλά πρέπει να γνωρίζουν όσοι αποτελούν μέλη της διοίκησής της, ότι ο σεβασμός και η τήρηση των Αρχών της Χρηστής Διοίκησης και της Διαφάνειας πρέπει να είναι ο οδηγός σε όλη τη θητεία τους.

Τάσος Τόκας

Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Ερμιονίδας

Επικεφαλής της ΝΕΔΥΠΕΡ