Τρίτη 18 Απριλίου 2017

ΔΕΥΑΕΡ: Ανακοίνωση

Κρανίδι, 18-04-2017
 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 Σας ενημερώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι εργασίες καθαρισμού του νερού των υδρομαστεύσεων με καθίζηση τεσσάρων σημείων των αλάτων του ασβεστίου, που προκαλούσε μεγάλο αριθμό εμφράξεων στο δίκτυο ύδρευσης και τα υδρόμετρα του Λουκαϊτίου, όπως είχαμε συζητήσει και υποσχεθεί στην συνάντησή μας με τους κατοίκους το 2016.
 Οι εργασίες περιλάμβαναν τα εξής:
1.       Τοποθέτηση ηλεκτροβάνας πριν τη δεξαμενή συλλογής του νερού της κεντρικής υδρομάστευσης στο Βγέθι, η οποία απορρίπτει το νερό της υπερχείλισης πριν τη δεξαμενή, όταν δεν υπάρχει ζήτηση από τη δεξαμενή του οικισμού Λουκαϊτίου και όχι μετά τη δεξαμενή, όπως γινόταν στο παρελθόν. Αποτέλεσμα αυτών είναι να υπάρχει χρόνος να πραγματοποιείται καθίζηση των αλάτων εντός της δεξαμενής, καθώς επίσης επιτυγχάνεται η σωστή αναλογία υποχλωριώδους νατρίου για την απολύμανση του νερού.

2.       Τοποθέτηση κατάλληλων γωνιών στα τρία φρεάτια που μεσολαβούν μεταξύ της δεξαμενής των υδροληψιών στο Βγέθι και της δεξαμενής του οικισμού Λουκαϊτίου, με σκοπό τα εναπομείναντα άλατα του ασβεστίου να καθιζάνουν σε ακόμα τρεις θέσεις.
3.       Αντικατάσταση του παλαιού φίλτρου στη δεξαμενή του οικισμού Λουκαϊτίου με νέο μικρότερων οπών.
4.       Καθαρισμός δεξαμενής και δικτύου κεντρικής υδρομάστευσης.

Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω ενεργειών έγιναν αμέσως αισθητά στο νέο φίλτρο της δεξαμενής, αφού δεν απαιτείται πλέον ο εβδομαδιαίος καθαρισμός του.
Η παρούσα διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ. ασχολήθηκε από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων της και έδωσε λύση σε ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε τους κατοίκους του Λουκαϊτίου και τη Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ., αφού χρειαζόταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επεμβαίνει με αποφράξεις και αντικαταστάσεις τμημάτων του δικτύου.
Επόμενος στόχος της παρούσας διοίκησης είναι η εξασφάλιση της αναγκαίας ποσότητας νερού για την πλήρη κάλυψη των αναγκών του οικισμού με τη διάνοιξη νέας γεώτρησης στη θέση Βγέθι, μία διαδικασία που έχει ήδη δρομολογηθεί και αναμένουμε την άδεια κατασκευής της.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Ιωάννης Πάλλης

Η ανακοίνωση με τις συνημμένες φωτογραφίες βρίσκεται στο link: Εργασίες καθαρισμού νερού στο Βγέθι Λουκαϊτίου

Με εκτίμηση,
Ιωάννης Πάλλης
Πρόεδρος Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.ΕΡ.